Släktforskning: 142702 , Malmön, SD-kod: 142702

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Malmön-D1BohuslänO1909-1920 N2001-12-31231
Malmön-V1BohuslänO1909-1920 N2001-12-31103
Malmön-F3BohuslänO1909-1930 N2005-02-15703

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Malmön i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Smögen Kungshamn Hunnebostrand Svenneby Askum Tossene Bottna Gullholmen Grundsund Lysekil Fiskebäckskil Lyse Skaftö Bro Bärfendal Brastad Morlanda Dragsmark Bokenäs Skredsvik Högås

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080806
Indelning: 1909-01-01 utbruten ur Askum.
Pastorat: 1909-01-01-1917 Tossene,
191705-01- Kungshamn.
Husförhörslängd: 1907-. Födelsebok: 1909.

Rosenberg 1882:
Malmön i Göteborgs och Bohus län, Sotenäs hd. Betydlig ö inom Askums sn i Kattegatt, närmast s. om Sotenäset och Åbyfjorden. Öns sällsynt vackra och lätt tillgängliga granit bearbetas vid ett större stenhuggeri på s. sidan. På ö. sidan finnes en god hamn, vid hvilken ligger byn och fiskeläget Malmön, hvars invånare (Malmöbarnen) fordom voro omtalade såsom småväxta och föga begåfvade, hvilket lärer ha berott på giftermål ensamt inom det lilla samhället.