Släktforskning: 142706 , Tossene, SD-kod: 142706

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (13 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Tossene-V2BohuslänO1627-1909 U2017-03-124861
Tossene-F3BohuslänO1658-17.. U2011-02-206500
Tossene-D2BohuslänO1658-1964 N2005-05-115576
Tossene-F4BohuslänO17..-1818 N2005-05-086500
Tossene-F5BohuslänO1818-1844 N2005-05-086500
Tossene-F6BohuslänO1844-1863 N2005-05-086500
Tossene-F1BohuslänO1860-1897 N2002-12-173841
Tossene-V1BohuslänO1860-1920 N2001-12-311316
Tossene-D1BohuslänO1860-1920 N2001-12-313317
Tossene-H1BohuslänO1861-69 N2009-09-199
Tossene-F7BohuslänO1863-1879 N2005-05-086500
Tossene-F8BohuslänO1879-1898 N2005-05-085660
Tossene-F2BohuslänO1898-1920 U2012-11-272453

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Tossene i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Smögen Kungshamn Fjällbacka Hunnebostrand Svenneby Malmön Askum Kville, Fjällbacka Kville Bottna Lysekil Lyse Bro Bärfendal Brastad Svarteborg Håby Foss Skredsvik

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080805
Indelning: tidigt införlivat Åby,
1909-01-01 utbrutet Hunnebostrand.
Pastorat: -1771 Tossene, Askum och Berfendal,
1772-1908 Tossene, Askum, Berfendal och Kungshamn,
1909-1917 Tossene, Askum, Bärfendal, Kungshamn, Hunnebostrand och Malmön,
1917-05-01-1961 Tossene, Bärfendal och Hunnebostrand,
1962- Tossene och Hunnebostrand.
Husförhörslängd: 1705-1721, 1898-. Födelsebok: 1664-1685, 1898-.
Arkiv: 1898-01-12 helt förstört vid brand.

Rosenberg 1882:
Tossene. Sn i Sotenäs hd, Göteborgs och Bohus län, upptagande n. delen af Sotenäset samt hdts andel af egentliga fastlandet. Åbyfjorden tränger upp på ö. sidan medan Bottnafjorden, Vikakilen och andra vikar af Kattegatt splittra v. stranden. 0,575 qv.-mil, hvaraf land 0,569 eller 13,171 tnld, 52 mtl, 2,993 inv., 1,110,100 kr. fastighetsvärde. Kala berg, ljungmoar, torfmossar och i n. o. äfven skog omvexla med de spridda åkerfälten, hvilka äro mest vidsträckta i sns midt, der kyrkobyn med poststation samt Valla gästgifvaregård äro belägna. V. stranden visar fiskelägena och lastageplatserna Bovallstrand och Hunnebostrand, den senare skjutsanstalt liksom Röd vid Åbyfjorden. Ångbåtar anlöpa Åby vid Åbyfjorden, som är sns största egendom, och Bovallstrand, det senare äfven stort stenhuggeri. Sn bildar med annexen Askum, Berfendal och Kungshamn ett regalt pastorat af 2 kl. i Göteborgs stift.

Externa länkar

Sök Tossene hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.