Släktforskning: 143001 , Foss, SD-kod: 143001

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (8 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Foss-V4BohuslänO1662-1684 N2011-03-13189
Foss-F5BohuslänO1688-1860 U2018-09-2312330
Foss-D5BohuslänO1690-1860 U2019-08-179753
Foss-V1BohuslänO1690-1861 U2013-01-223055
Foss-F7BohuslänO1861-1897 U2019-06-033580
Foss-D6BohuslänO1861-1920 U2009-10-173328
Foss-V2BohuslänO1861-1920 U2009-10-171106
Foss-F6BohuslänO1898-1920 U2009-09-172385

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Foss i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Svenneby Askum Tossene Bottna Lyse Bro Bärfendal Brastad Svarteborg Håby Skredsvik Högås Hede Valbo-Ryr Herrestad Bäve Torp

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080801
Pastorat: -1921 Foss, Håby och Svarteborg,
1921-05-01-1967 Foss och Håby,
1968- Foss, Håby och Valbo-Ryr.
Husförhörslängd: 1-799-. Födelsebok: 1688-.

Rosenberg 1882:
Foss. Sn i Tunge hd, Göteborgs och Bohus län, upptagande halfön Tungenäset vid Gullmarsfjorden af Kattegatt och det i n. och n.o. derom liggande bergiga landet kring Qvistrumselfven och hennes tillflöde Munkedalselfven upp till Kärnsjön. 0,831 qv.-mil, hvaraf land 0,823 eller 19,044 tnld, 56 7/8 mtl, 3,327 inv., 2,219,800 kr. fastighetsvärde. Jordbruk, skogsafverkning, något fiske samt fabriksrörelse o. dyl. förekomma. Vid Gullmarsfjordens ö. vik Saltkällefjorden ligga marknadsplatsen Sanden, lastageplatsen Saltkällan och en liknämd herregård, alt nära den här mynnande Qvistrumselfven, vid hvilken litet längre upp märkas Qvistrums gästgifvaregård, tingsställe och poststation. Betydligast är emellertid Munkedals stora pappersbruk vid elfven af samma namn. Andra nämnvärda egendomar äro Smeberg, Foss (1 mtl, tax. 30,000 kr.), Hensbacka och militiebostället Bråland, vidare Torreby och Faleby på det löfskogsprydda Stångenäset, der gästgifvaregården Röd äfven är belägen. Sn, som har 2 skolhus, utgör med annexen Håby och Svarteborg ett regalt pastorat af 1 kl. i Göteborgs stift.

Externa länkar

Sök Foss hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.