Släktforskning: 143004 , Bärfendal, SD-kod: 143004

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (7 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Bärfendal-V2BohuslänO1627-1897 N2005-05-141954
Bärfendal-F3BohuslänO1658-1897 U2010-02-215458
Bärfendal-D2BohuslänO1660-1883 U2018-11-261562
Bärfendal-F1BohuslänO1688-1840 U2018-11-252026
Bärfendal-D1BohuslänO1688-1920 U2018-11-262579
Bärfendal-V1BohuslänO1689-1920 U2018-12-28794
Bärfendal-F2BohuslänO1841-1920 U2018-11-251379

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Bärfendal i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Fjällbacka Hunnebostrand Svenneby Malmön Askum Kville Kville, Fjällbacka Tossene Bottna Bro Brastad Svarteborg Håby Foss Skredsvik Hede Valbo-Ryr

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080802
Namn: förr även Berfendal, 1902 enligt SCB Bärfendal.
Pastorat: -1961 Tossene,
1962- Svarteborg.
Husförhörslängd: (1705), 1812-
Födelsebok: 1664- (luckor 1686-1687 och 1861-1897).
Arkiv: 1898-01-12 stora delar förstörda av brand.

Rosenberg 1882:
Berfendal. Sn i Sotenäs hd, Göteborgs och Bohus län, hufvudsakligen en vacker, odlad dal kring en strax utom gränsen i Åbyfjorden mynnande mindre å; för öfrigt ej gränsande till sjön. 0, 193 qv.-mil eller 4,469 tnld, 18 3/8 mtl, 737 inv., 337,500 kr. fastighetsvärde. Jordbruk hufvudnäring; skog finnes temligen allmänt. Sydost och vester om dalen har sn bergsnatur. Större gårdar eller industriella anläggningar förekomma ej. Berfendal, som har egen poststation, är annexsn till Tossene.

Externa länkar

Sök Bärfendal hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.