Släktforskning: 143005 , Svarteborg, SD-kod: 143005

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (8 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Svarteborg-V2BohuslänO1662-1684 N2011-03-13170
Svarteborg-F2BohuslänO1688-1780 U2019-09-265199
Svarteborg-D1BohuslänO1690-1809 U2018-01-186115
Svarteborg-V1BohuslänO1690-1920 U2018-06-173728
Svarteborg-F3BohuslänO1781-1839 U2018-06-184921
Svarteborg-D2BohuslänO1810-1920 U2014-07-046552
Svarteborg-F4BohuslänO1840-1897 U2018-05-175000
Svarteborg-F1BohuslänO1898-1920 U2009-11-061311

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Svarteborg i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Fjällbacka Svenneby Kville Kville, Fjällbacka Tossene Bottna Bro Bärfendal Brastad Mo Håby Foss Hede Krokstad Valbo-Ryr

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080802
Indelning: medeltiden införlivat Aspång,
1500-talet införlivat Tose.
Pastorat: medeltiden Svarteborg och Tose,
-1921 Foss,
1921-05-01-1961 eget,
1962- Svarteborg och Bärfendal.
Husförhörslängd: (1756), 1803-. Födelsebok: 1688-.

Rosenberg 1882:
Svarteborg. Sn i Tunge hd, Göteborgs och Bohus län, kring landsvägen från Uddevalla till Strömstad. 1,237 qv.-mil, hvaraf land 1,183 eller 27,383 tnld, 66 mtl, 2,965 inv., 1,582,900 kr. fastighetsvärde, alt med inräkning af Tose, hvilken ännu räknas som egen sn i civila längder. S. Bullaresjön ligger på n. sidan och Kärnsjön på östra. Mellan dessa vidtager Kynnefjälls ödliga skogsmarker. Vesterut ligga nästan alldeles kala fjälltrakter. Odlad slättbygd är hufvudsakligen sns s. del, det forna Tose och en annan del samt en dalgång från kyrkan i sns midt norrut till Bullaresjön. Några betydliga egendomar eller verk äro ej att nämna. Svarteborg har poststation och gästgifvaregård, hvarifrån skjutsas till Qviström 1,4 mil, Skåneröd 1, Färlef 1, Rabbalshede 1 och Orreberg 1,3 mil. Äfven Skåneröds skjutsanstalt ligger inom sn. Sn är annex till Foss.

Externa länkar

Sök Svarteborg hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.