Släktforskning: 143501 , Grebbestad, SD-kod: 143501

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (4 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Grebbestad-V1BohuslänO1883-1920 U2009-08-23429
Grebbestad-D2BohuslänO1884-1920 N2001-12-311355
Grebbestad-F1BohuslänO1893-1920 U2008-11-042034
Grebbestad-F3BohuslänO1921-1935 U2012-01-01761

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Grebbestad i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Fjällbacka Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt Bullarens Häradsrätt Tanum, Kville, Bullaren, Vettes HD Lur Tanum Kville, Fjällbacka Kville Mo Naverstad

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Grebbestads kyrkoområde 143501
Pastoratskod: 080902
Namn: -1919 Gräbbestad,
1919-09-26- Grebbestad.
Indelning: 1893 bildat inom Tanums församling.
Pastorat: Tanum.
Husförhörslängd: 1892-. Födelsebok: 1893-.

Rosenberg 1882:
Grebbestad. Fiskeläge i Tanums sn och hd, Göteborgs och Bohus län, vid Kattegatt, 4 mil s. om Strömstad. Platsen är en ganska mycket besökt badort och drifver handel och sjöfart. Här märkas poststation och gästgifvaregård, hvarifrån skjutsas till Hede 0,7 mil, Aurås 1, Hafstensund 1 och Sannäs 0,9 mil. De kusten trafikerande ångbåtarne anlöpa platsen, hvilken räknar omkring 800 invånare.

Externa länkar

Sök Grebbestad hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.