Släktforskning: 143504 , Naverstad, SD-kod: 143504

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (15 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Naverstad-F4BohuslänO1688-1790 U2014-02-095119
Naverstad-V2BohuslänO1688-1852 U2009-05-262109
Naverstad-D2BohuslänO1691-1759 U2014-05-192325
Naverstad-D3BohuslänO1760-1807 N2001-12-312308
Naverstad-F3BohuslänO1791-1852 U2018-07-085401
Naverstad-D4BohuslänO1808-1852 U2018-09-232760
Naverstad-F1BohuslänO1853-1870 U2018-07-092357
Naverstad-V1BohuslänO1853-1870 U2009-08-23390
Naverstad-D1BohuslänO1853-1870 U2018-05-291472
Naverstad-F5BohuslänO1871-1890 U2018-07-091987
Naverstad-V3BohuslänO1871-1920 U2009-05-26731
Naverstad-D5BohuslänO1871-1920 U2018-08-252769
Naverstad-F6BohuslänO1891-1920 U2018-07-111891
Naverstad-V13BohuslänO1895-1935 N2014-10-12563
Naverstad-D11BohuslänO1920-1934 N2014-08-23579

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Naverstad i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Grebbestad Bullarens Häradsrätt Tanum, Kville, Bullaren, Vettes HD Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt Lur Tanum Mo Krokstad Töftedal Gesäter Lerdal

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080906
Pastorat: -1658 Naverstad, Mo och Enningdal (i Norge),
1658- Naverstad och Mo.
Husförhörslängd: 1759- (lucka 1821-1823). Födelsebok: 1688-
Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem 1929-1938 införda i församlingens födelsebok.

Rosenberg 1882:
Nafverstad. Sn i Bullarens hd, Göteborgs och Bohus län, en vidsträckt fjälltrakt kring Bullaresjöarne, hvilken i n. gränsar till Norge och i n.o. till Dalsland, mot hvilket Kornsjöarne bilda gräns. 2,415 qv.-mil, hvaraf land 2,206 eller 51,053 tnld, 59 1/4 mtl, 3,778 inv., 1,386,800 kr. fastighetsvärde. De flesta gårdarne ligga i Bullaresjöarnes dal och för öfrigt fylles området af skogssträckor och oländig mark, mossar och sjöar. Folket idkar åkerbruk och boskapsskötsel samt skogsafverkning och någon hemslöjd. Af gårdarna märkas prestgården, några indr. boställen samt Säm och Sundshult, ingendera dock betydlig. Gästgifvaregårdar äro Östad, Fagerhult, Hofsäter och Tyft. Östad, som äfven är tingsställe och poststation (på 4 mils afstånd från Strömstad) ligger nära kyrkobyn, hvilkens läge är på S. Bullaresjöns v. strand. Sn bildar med annexet Mo ett regalt pastorat af 2 kl. i Göteborgs stift.

Externa länkar

Sök Naverstad hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.