Släktforskning: 143505 , Mo, SD-kod: 143505

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (10 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Mo-F2BohuslänO1688-1920 U2018-11-116702
Mo-V2BohuslänO1688-1920 U2009-08-231272
Mo-D2BohuslänO1689-1920 U2016-11-184899
Mo-I1BohuslänO1862-1870 U2017-01-07324
Mo-U1BohuslänO1862-1870 U2017-01-07421
Mo-V1BohuslänO1871-1887 N2014-07-07122
Mo-V3BohuslänO1895-1923 N2014-02-03118
Mo-D11BohuslänO1907-1934 N2013-12-15384
Mo-F4BohuslänO1920-1934 N2013-12-01260
Mo-V11BohuslänO1924-1934 N2013-12-0851

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Mo i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Grebbestad Fjällbacka Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt Bullarens Häradsrätt Tanum, Kville, Bullaren, Vettes HD Lur Tanum Kville Kville, Fjällbacka Svarteborg Naverstad Hede Krokstad Gesäter Sanne

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080906
Pastorat: Naverstad.
Husförhörslängd: 1759- Födelsebok: 1688 -.

Rosenberg 1882:
Mo i Göteborgs och Bohus län. Sn i Bullarens hd, på ömse sidor af S. Bullaresjön. 0,852 qv.-mil, hvaraf land 0,802 eller 18,558 tnld, 23 3/8 mtl, 1,463 inv., 554,000 kr. fastighetsvärde. Skogbevuxen bergstrakt, i synnerhet den större, östligare delen, som ligger på Kynnefjäll. Den egentliga bygden är till finnandes vid S. Bullaresjöns vildt natursköna stränder: kyrkobyn på v. sidan. Folket idkar jordbruk med mycken boskapsskötsel samt skogshandtering. Sn är annex till Nafverstad, som eger poststationen Östad.

Externa länkar

Sök Mo hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.