Släktforskning: 143572 , Tanum, SD-kod: 143572

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (18 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Tanum-F1BohuslänO1719-1766 U2018-05-014693
Tanum-D3BohuslänO1719-1808 U2014-05-198504
Tanum-V5BohuslänO1719-1860 U2019-05-294422
Tanum-F3BohuslänO1767-1808 U2019-10-015042
Tanum-F4BohuslänO1809-1831 U2019-05-234084
Tanum-D5BohuslänO1809-1847 U2019-05-014887
Tanum-F5BohuslänO1832-1849 U2019-10-033570
Tanum-D6BohuslänO1848-1860 N2001-12-311815
Tanum-F6BohuslänO1850-1860 N2001-12-312598
Tanum-D7BohuslänO1861-1865 U2007-08-23701
Tanum-F7BohuslänO1861-1876 N2001-12-313512
Tanum-V6BohuslänO1861-1921 U2007-08-232341
Tanum-D4BohuslänO1866-1920 U2013-03-155796
Tanum-F8BohuslänO1877-1897 N2001-12-313414
Tanum-F2BohuslänO1898-1930 U2010-03-272583
Tanum-D8BohuslänO1920-1934 N2010-08-02823
Tanum-V7BohuslänO1921-1935 N2008-05-26298
Tanum-F9BohuslänO1930-1935 N2010-08-17298

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Tanum i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Grebbestad Fjällbacka Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt Bullarens Häradsrätt Tanum, Kville, Bullaren, Vettes HD Lur Kville, Fjällbacka Kville Mo Naverstad

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080902
Indelning: 1893 indelad i Tanums och Grebbestads kyrkoområden.
Pastorat: Tanum och Lur.
Husförhörslängd: 1760-. Födelsebok: 1719-.

Rosenberg 1882:
Tanum. Sn i nyssnämda hdt af samma namn i Göteborgs och Bohus län, vid Kattegatt. 2,164 qv.-mil, hvaraf land 2,158 (öar ensamt 0,136) eller 49,947 tnld, 138 1/8 mtl, 7,478 invånare, 3,282,300 kr. fastighetsvärde. Om naturförhållanden, näringar och dylikt gäller hvad här ofvan anförts. Tanums by med poststation ligger temligen midt i sn nära Hede tingsställe och gästgifvaregård och 0,7 mil n.o. om Grebbestads fiskeläge och badort, som är betydligaste platsen, har poststation och gästgifveri m.m. En tredje skjutsanstalt är Anrås. Största egendomen är Mjölkeröd. Sn, som äfven har provinsialläkarestation och apotek, utgör med annexet Lur ett regalt pastorat af 1 kl. i Göteborgs stift.

Externa länkar

Sök Tanum hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.