Släktforskning: 143599 , Bullarens Häradsrätt,...

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (1 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Bullarens Häradsrätt-B1BohuslänO1859-1903 N2008-05-303718

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Bullarens Häradsrätt i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Tjärnö Grebbestad Fjällbacka Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt Tanum, Kville, Bullaren, Vettes HD Lur Tanum Kville, Fjällbacka Kville Mo Naverstad

Övrigt om församlingen

Tingshuset Tanumshede

Tingshusbyggnaden uppfördes sannolikt omkring 1790 enligt ritningsförslag antagna av Gustav III:s administration 1786. Byggnaden skall enligt traditioner ha uppförts på samma grund som en tidigare byggnad som var förråd åt danska kronan. Denna första byggnad tillkom på tidigt 1600-tal. Tingshuset avsåg enligt det kungliga, brevet betjäna Tanums, Bullarens, Kville och Vätte härads lokalbehov för häradsting. Häradsting bedrevs här fram till 1918, då ett nytt tingshus togs i bruk i Strömstad. Tingshuset inrymde även bostad åt vaktmästare samt tidvis, sedan Tanums Kommun tillkom 1864, barnmorska som då var en kommunal angelägenhet att tillgodose. Tingsalen användes som lokal åt kommunalstämman och andra liknande offentliga sammankomster. När kommunfullmäktige tillkom 1920 ökades användandet. Byggnaden renoverades 1938-39. Kommunsammanslagningen av Tanum, Lur och Grebbestad år 1951 ledde till att byggnaden blev kommunkontor för den nya kommunen. Detta bestod fram till 1971, då den närliggande bankbyggnaden och en hyresfastighet också togs i anspråk. För kommunal verksamhet har den inrymt byggnads- och tekniska förvaltningen fram till 1990. Därefter hyrde Steinar Öster på Tanums Gestgifveri byggnaden och lät restaurera densamma. Huset användes för konferenser under åren 1971-1990. År 1997 upphörde avtalet med Öster och kommunen använder numera lokalerna för egna sammanträden och uthyrning åt allmänheten.

[Källa: Västsvenska Turistrådet]

Externa länkar

Tingshuset Tanumshede