Släktforskning: 148201 , Kungälv, SD-kod: 148201

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (17 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Kungälv-F1BohuslänO1696-1730 N2005-11-291821
Kungälv-V1BohuslänO1795.12-1860 N2016-07-17688
Kungälv-D11BohuslänO1795-1861 N2016-06-251740
Kungälv-F2BohuslänO1796-1843 N2005-12-241229
Kungälv-F4BohuslänO1844-1860 N2016-04-24441
Kungälv-F6BohuslänO1861-1875 N2016-04-24397
Kungälv-D12BohuslänO1861-1891 N2016-06-25732
Kungälv-V3BohuslänO1861-1891 N2016-08-14155
Kungälv-F7BohuslänO1876-1894 N2016-05-01459
Kungälv-D13BohuslänO1892-1894 N2016-06-2564
Kungälv-V4BohuslänO1892-1894 N2016-08-1418
Kungälv-D14BohuslänO1895-1906 N2016-06-25413
Kungälv-F8BohuslänO1895-1909 N2016-05-01450
Kungälv-V8BohuslänO1895-1910 N2016-07-26142
Kungälv-D15BohuslänO1907-1920 N2016-06-25372
Kungälv-F9BohuslänO1910-1920 N2016-05-10395
Kungälv-V5BohuslänO1911-1936 N2016-10-23490

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Kungälv i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Lycke Torsby Solberga Björlanda Jörlanda Hålta Harestad Biskopsgården Kareby Lundby Säve Ytterby Göteborgs Karl Johan Tuve Göteborgs Masthugg Brämaregården Brämaregårdens kbfd Göteborgs Oskar Fredrik Göteborgs Annedal Göteborgs Annedal Göteborgs Haga Göteborgs Garnisonsförsamling Göteborgs Kristine Göteborgs Domkyrkoförsamling Göteborgs domkyrkoförs Brunnsbo Göteborgs mosaiska Göteborgs Vasa Göteborgs katolska Johanneberg Göteborgs Johanneberg Backa Rödbo Örgryte Göteborgs Gamlestad Göteborgs hospitalsförs Nylöse Gamlestaden Gbg Romelanda Härlanda Kortedala Gunnared Nödinge Nol-Alafors kbfd Bergsjön Sävedalen Angered Partille Starrkärr Bergum Jonsered Skepplanda Kilanda Lerum Stora Lundby

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080501
Namn: -1612 Kongahälla,
1613- Kongelf.
Indelning: 1127 utbruten ur Ytterby,
troligen 1300-talet utbrutet Nicolai,
1500-talet åter sammanslagen,
1613 flyttad, det gamla området fört till och det nya erhållet från Ytterby.
Pastorat: omkring 1640-1973 Kungälv, Rödbo och Ytterby,
1974- Kungälv och Ytterby.
Husförhörslängd: 1803-. Födelsebok: 1696-.
Arkiv: större delen av arkivet förstört vid brand 1796.
Övrigt: Rödbo har inofficiellt benämnts Kungälvs landsförsamling.

Rosenberg 1882:
Kongelf. (Kungelf.) Stad i Göteborgs och Bohus län, vid Nordreelfs förgrening från Götaelf, på elfvens n. strand midt emot Hisingen och ruinerna af Bohus. Stadens område, 1,152 tnld, omgifves af Inlands s. hd, som har tingsställe i staden. Den urgamla, ryktbara staden Kongahäll, Norges största handelsstad, som låg mera i s.v. vid Nordreelf, förstördes af venderna 1135 och återfick, ehuru den återuppbygdes, aldrig sin betydelse, helst den led hårdt af krigen. Först 1680 anlades Kungelf på sin nuvarande plats vid foten af Frontinsberget, midt för Bohus slott, som hundra år senare började förödas. Folkmängden uppgår nu till 915 personer, fastighetsvärdet utgör 939,819 kr., deraf 150,000 kr. för jorden, som är satt i 6 mtl. Rörelsen omfattar företrädesvis utförsel af spanmål och trävaror, vidare jordbruk, rörelse med grannsocknarne af Inland, samt sjöfart. Ångbåtar på Götaelf anlöpa platsen, som ligger något öfver 2 mil från Göteborg. Här finnas postexpedition, telegrafstation, tullkammare, gästgifvaregård med hotel, men ej bankkontor. Flere större handelsfirmor förekomma. Marknad hålles i April och Oktober. Skjuts lemnas till Gålsten 0,8 mil, Hede 1,2, Kyrkeby 1,7, Nol 0,9, Tjufkilshufvud 1,8 och Ö. Röd 1 mil. Stadsförslgn bildar med annexen Rödbo och Ytterby ett regalt pastorat af 2 kl. i Göteborgs stift.

Externa länkar

Sök Kungälv hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.