Släktforskning: 148401 , Lysekil, SD-kod: 148401

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (4 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Lysekil-F2BohuslänO1703-1899 U2011-02-264269
Lysekil-D1BohuslänO1703-1920 U2011-02-193805
Lysekil-V1BohuslänO1704-1920 N2010-07-201842
Lysekil-F1BohuslänO1900-1929 U2019-01-133508

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Lysekil i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Smögen Kungshamn Malmön Askum Käringön Tossene Gullholmen Grundsund Fiskebäckskil Lyse Skaftö Bro Brastad Morlanda Dragsmark Bokenäs Tegneby Röra Stala Skredsvik Högås Torp

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080804
Indelning: omkring 1700 utbruten ur Lyse som kapellförsamling.
Pastorat: -1901 Bro,
1901-05-01-1961 eget,
1962- Lysekil och Lyse.
Husförhörslängd: 1834- Födelsebok: 1703-
Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem 1932-1937 samt Lysekils sjukstuga 1937-1946 införda i församlingens födelsebok.

Rosenberg 1882:
Lysekil. Köping och kapellförslg i Bro pastorat, Stångenäs hd, Göteborgs och Bohus län, ytterst på Stångenäset vid Kattegatt. Lysekils kommun utgör 1/4 mtl, frånskildt Lyse sn (som omgifver köpingen på n. sidan), och räknar 1,549 inv. samt har ett taxeringsvärde af 909,300 kr., deraf blott 48,200 kr. för jorden. Köping sedan 1836, har detta gamla och betydliga fiskeläge under de senaste årtiondena blifvit en mycket besökt badort, hvars byggnader ligga hufvudsakligen vid hamnen på s. sidan af halfön, medan den egentliga köpingens trånga gamla husrader äro till finnandes på n. stranden vid hamnen Kyrkviken. Platsen, som har liflig ångbåtsförbindelse med såväl Uddevalla som Göteborg och kustorterna samt Norge, eger postexpedition, tull-, lots- och telegrafstation, apotek, hotel, gästgifvaregård, bankkontor samt många handlande och handtverkare o. s. v. För badgästerna, som uppgå till ett par tusen om året, finnas talrika villor, badhus och dylika inrättningar. Invånarne idka mycken sjöfart och fiske, hvarjemte betydliga sillsalterier och liknande fabriker för tillgodogörande af fiskets alster finnas. Skjuts lemnas landvägen till Häggvall 1 mil och Alsbäck 1 mil; båtledes till Malmön 1 mil, Kornö eller N. Grundsund 1/2 mil, Oxevik eller Skaftö 3/4, Fiskebäckskil 1/2, S. Grundsund 1, Gåsö 3/4 och Storehogen eller Alsbäck 1 mil.

Externa länkar

Sök Lysekil hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.