Släktforskning: 148602 , Skee, SD-kod: 148602

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (9 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Skee-F1BohuslänO1693-1759 U2014-02-095108
Skee-D1BohuslänO1693-1815 U2016-03-2810347
Skee-V6BohuslänO1693-1920 U2019-08-316634
Skee-F2BohuslänO1760-1810 U2019-10-034934
Skee-F3BohuslänO1811-1844 U2019-01-134869
Skee-D2BohuslänO1816-1920 U2019-08-3110361
Skee-F5BohuslänO1845-1889 U2018-05-017109
Skee-F4BohuslänO1890-1920 U2009-10-245448
Skee-D3BohuslänO1921-1935 N2013-03-13932

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Skee i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Hvaler Tjärnö Strömstad Hogdal Lommeland Lur Näsinge

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080903
Namn: förr Skede (SCB 1880).
Indelning: tidigt införlivat Rällen,
omkring 1670 utbrutet Strömstad,
1952 indelad i två kbfd: Skee kbfd och Krokstrands kbfd, 1966-09-30 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Pastorat: -1810 Skee och Tjärnö,
1811-1922 Skee, Tjärnö och Strömstad,
1922-05-01- Skee och Tjärnö.
Husförhörslängd: 1811-. Födelsebok: 1693-.

Rosenberg 1882:
Skee. (Skede, Ske.) Sn i Vette hd, Göteborgs och Bohus län, kring Strömstad, både n. och s. om staden nående fram till Kattegatt och äfven omfattande några öar, ehuru den här liggande skärgården hufvudsakligen tillhör Tjernö sn. 2,345 qv.-mil, hvaraf land 2,282 (öarne deraf 0,035) eller 52,807 tnld, 134 3/4 mtl, 5,246 inv., 2,627,600 kr. fastighetsvärde. Skogbevuxen, ofta vild bergsbygd, såsom i ö., der en betydlig, nästan obebodd fjellrygg tränger norrut och skiljer Bohuslän från Norge, som ligger till på ö. sidan; längst i n.o. märkes Iddefjorden. Mellan bergen ligga stora och bördiga dalar, vexlande med mossar och sandmoar. De flesta sjöarnes och åarnes vatten upptages af Vettelandsån, hvilken uppgår i sjön Strömsvattnet, som mynnar vid Strömstad. Näringarne äro jordbruk, skogshandtering och fiske. Större gårdar äro Blomsholm, Kroken och Skär, samt flere boställen. Gästgifvaregårdar äro Eigst, Kollekind, Vik och Jörlof. Poststationen Skee ligger nära kyrkan och Kollekinds gästgifvaregård. 0,9 mil från Strömstad. Sn bildar med annexen Tjernö och Strömstads stadsförslg ett regalt pastorat af 1 kl. i Göteborgs stift.

Externa länkar

Sök Skee hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.