Släktforskning: 148604 , Näsinge, SD-kod: 148604

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (4 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Näsinge-V3BohuslänO1708-1920 U2018-12-28986
Näsinge-F3BohuslänO1708-1920 U2018-05-014568
Näsinge-D3BohuslänO1709-1920 U2019-04-302751
Näsinge-D4BohuslänO1921-1936 N2013-04-03251

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Näsinge i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Hvaler Tjärnö Strömstad Hogdal Skee Lommeland Halden Idd Tistedalen-Halden Asak

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080905
Pastorat: Näsinge, Hogdal och Lommeland.
Husförhörslängd: 1811-. Födelsebok: 1708-.
Övrigt: Hogdal har ansetts som moderkyrka, fast pastoratet hetat Näsinge.

Rosenberg 1882:
Näsinge. Sn i Vette hd, Göteborgs och Bohus län, något öfver en mil n.o. om Strömstad, hufvudsakligen en fruktbar dal, omgifven af branta bergsåsar, bland hvilka Löfveråsfjället i s. är det högsta i landskapet. Åt ö. bildar den smala Iddefjorden gräns mot Norge och smärre dalgångar nå från slätten ned till vattnet. För öfrigt har sn både berg och skog, sjöar och träsk. 0,392 qv.-mil, hvaraf land 0,370 eller 8,572 tnld, 17 1/8 mtl, 904 inv., 502,100 kr. fastighetsvärde. Ingen större egendom förekommer; nära poststationen, kallad Näsinge, ligger Östby gästgifvaregård. Sn bildar med annexen Hogdal och Lommeland ett regalt pastorat af 2 kl. i Göteborgs stift.

Externa länkar

Sök Näsinge hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.