Släktforskning: 148607 , Tjärnö, SD-kod: 148607

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (4 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Tjärnö-D1BohuslänO1689-1920 U2018-09-094526
Tjärnö-V1BohuslänO1689-1920 U2018-08-251695
Tjärnö-F1BohuslänO1689-1920 U2018-09-296735
Tjärnö-H1BohuslänO1811-1824 N2008-05-171166

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Tjärnö i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Hvaler Strömstad Hogdal Skee Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt Bullarens Häradsrätt Tanum, Kville, Bullaren, Vettes HD Lur Näsinge

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080903
Pastorat: Skee.
Husförhörslängd: 1812- Födelsebok: 1689-.

Rosenberg 1882:
Tjernö. (Tjärnö.) Sn i Vette hd, Göteborgs och Bohus län, utgörande skärgården i Kattegatt närmast s. om Strömstad jemte en ringa del af fastlandet. 0,424 qv.-mil, deraf land 0,418 (öarne ensamt 0,368) eller 9,679 tnld, 18 mtl, 1,926 inv., 477,500 kr. fastighetsvärde. Betydligast bland öarne äro N. Koster (med fyr) och S. Koster längst ute i hafvet, genom Kosterfjorden skilda från de öfriga, nära fastlandet liggande Öddön, den 1/3 mil långa Tjernön, Råssön med Långön och andra. De bördiga dalarne mellan de oftast kala klipporna låta jordbruket vara af vigt jemte fisket, som är hufvudnäring. Sjöfart och båtbyggnad idkas äfven. Skog finnes på några ställen, särskildt på S. Koster och Tjernön. Kyrkan och Tjernö poststation ligga på den sistnämda ön, 1 mil s. om Strömstad. Sn är annex till Skee.

Externa länkar

Sök Tjärnö hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.