Släktforskning: 150701 , Färgelanda, SD-kod: 150701

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (12 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Färgelanda-F1DalslandP1688-1860 U2018-07-309489
Färgelanda-D1DalslandP1689-1860 U2011-07-226386
Färgelanda-V1DalslandP1693-1860 U2011-11-162486
Färgelanda-F11DalslandP1861-1885 N2013-02-112463
Färgelanda-V14DalslandP1861-1894 N2013-02-13607
Färgelanda-D12DalslandP1861-1894 N2013-02-131775
Färgelanda-F13DalslandP1886-1894 N2013-02-11771
Färgelanda-D14DalslandP1895-1914 U2019-09-17922
Färgelanda-F15DalslandP1895-1917 N2013-02-111674
Färgelanda-V16DalslandP1895-1920 N2013-02-13412
Färgelanda-D15DalslandP1915-1920 N2013-02-13322
Färgelanda-F16DalslandP1918-1920 N2013-02-11197

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Färgelanda i Dalsland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Hede Krokstad Valbo-Ryr Sanne Torp Ödeborg Rännelanda Högsäter Järbo Sundals-Ryr Ryr Frändefors

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 091203
Namn: -1912 Fergelanda,
1912-10-25-
Färgelanda.
Pastorat: -1670 Färgelanda, Ödeborg, Torp och (Valbo-) Ryr,
1670-1680 Färgelanda, Ödeborg och Torp,
1680-1961 Färgelanda och Ödeborg,
1962-1967 Färgelanda, Ödeborg, Torp och Valbo-Ryr,
1968- Färgelanda, Ödeborg och Torp.
Husförhörslängd: 1737-. Födelsebok: 1688
Övrigt: stundom förekommande uppgift att Torp varit annex 1680-1695 beror på förväxling av präster med samma namn.

Rosenberg 1882:
Färgelanda (Ferglanda). Sn i Valbo hd, Elfsborgs län, i s.v. Dalslands bergstrakt, nående i v. till Bohuslän och genomfluten af Högsäters eller Valboån, hvilken upptager de flesta af sns småsjöar. 1,027 qv.-mil, hvaraf land 0,971 eller 22,463 tnld, 43 3/4 mtl, 3,149 inv., 1,557,100 kr. fastighetsvärde. Jemte jordbruket är skogsbruket flerestädes af vigt; vid gården Stigen förekomma ullspinneri och flere andra verk. Större gårdar äro Horntveten, Kyllsäter, Näsböle, bostället Ryk o. a. Poststation är Stigen, der Valbo härads folkbank har sin lokal, gästgifvaregård är Fölen. Sn och annexet Ödeborg utgöra ett konsist. pastorat af 2 kl. i Karlstads stift.

Externa länkar

Sök Färgelanda hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.