Släktforskning: 152105 , Starrkärr, SD-kod: 152105

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (8 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Starrkärr-D2VästergötlandP1688-1760 N2011-05-041977
Starrkärr-F1VästergötlandP1688-1810 U2015-09-184116
Starrkärr-V1VästergötlandP1688-1920 U2014-03-032508
Starrkärr-D1VästergötlandP1761-1845 N2007-08-182711
Starrkärr-F2VästergötlandP1811-1920 U2018-01-216444
Starrkärr-H1VästergötlandP1900-1900 U2008-01-082654
Starrkärr-H2VästergötlandP1910-1910 N2008-04-062869
Starrkärr-H3VästergötlandP1920-1920 U2009-09-193314

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Starrkärr i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Solberga Jörlanda Hålta Spekeröd Kareby Säve Ytterby Rödbo Kungälv Romelanda Gunnared Nödinge Nol-Alafors kbfd Angered Västerlanda Sankt Peder Tunge Bergum Ale-Skövde Skepplanda Kilanda Lerum Hålanda Stora Lundby Östad

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":

Starrkärr 152105
Pastoratskod: 081004
Namn: -1907 Sterrkärr,
1907-04-19- Starrkärr.
Indelning: 1956 indelad i två kbfd: Starrkärrs kbfd och Nol-Alafors kbfd,
1983-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Pastorat: -1663 Starrkärr, Kilanda, Nödinge och Östad,
1663-1937 Starrkärr, Kilanda och Nödinge,
1938- Starrkärr och Kilanda.
Husförhörslängd: (1775), 1790-. Födelsebok: 1688,

Starrkärrs kbfd 152100
Indelning: 1956 bildat inom Starrkärrs församling,
1983-12-31 upplöst.

Rosenberg 1882:
Starrkärr i Elfsborgs län. (Sterrkärr.) Sn i Ale hd på Götaelfs östra strand, der Bergslagernas jernväg löper fram med station vid Nol, som äfven är post- och telegrafstation samt gästgifvaregård. 0,634 qv.-mil, hvaraf land 0,610 eller 14,112 tnld, 50 13/32 mtl, 2,441 inv., 1,489,500 kr. fastighetsvärde. Mellan de ofta kala bergen, hvilka räknas till Ale fjäll, ligga odlade dalar, stundom ock sjöar och mossar. Särskildt är att nämna Alafors betydliga bomullsspinneri. Sn bildar med annexen Kilanda och Nödinge ett konsistorielt pastorat af 2 kl. i Göteborgs stift.

Externa länkar

Sök Starrkärr hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.