Släktforskning: 156106 , Ör, SD-kod: 156106

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (13 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Ör-V11DalslandP1647-1700 N2017-01-25136
Ör-F11DalslandP1688-1701 N2019-07-15424
Ör-F12DalslandP1702-1751 N2019-07-151411
Ör-D1DalslandP1707-1830 U2014-02-154964
Ör-V1DalslandP1707-1930 N2006-10-152916
Ör-F13DalslandP1752-1814 N2019-07-152470
Ör-F23DalslandP1811,1885.11-1895.05 N2019-08-22526
Ör-F19DalslandP1815-1859 U2019-07-153929
Ör-D2DalslandP1831-1930 N2006-10-154718
Ör-F21DalslandP1860-1869 N2019-08-11991
Ör-F22DalslandP1870-1885.11.18 N2019-08-111284
Ör-F24DalslandP1895-1924 N2019-09-041269
Ör-F2DalslandP1925-1930 U2019-09-04199

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Ör i Dalsland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Högsäter Järbo Bäcke Sundals-Ryr Ryr Frändefors Dalskog Brålanda Gunnarsnäs Erikstad Skållerud Gestad Holm Bolstad Järn Grinstad

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 091101
Indelning: före 1550 införlivat Mustasäter.
Pastorat: -omkring 1550 Ör, Holm, Dalskog, Skållerud, Gunnarsnäs, Järn, Östanå och Mustasäter,
sedan -1927 Ör, Dalskog, Skållerud, Gunnarsnäs, Holm och Järn,
1927-05-01- Ör, Dalskog och Gunnarsnäs.
Husförhörslängd: (1779), 1808-. Födelsebok: 1647.

Rosenberg 1882:
Ör i Elfsborgs län. Sn i Nordals hd, belägen dels på det mestadels kala Kroppefjäll, dels på den nedanför bortom Öresjön vidtagande bördiga slätten. Erikstads och Melleruds jernvägsstationer ligga i ö. grannsocknarne och från Mellerud löper Dalslands jernväg öfver sns n.ö. hörn. 1,001 qv.-mil, hvaraf land 0,939 eller 21,726 tnld, 46 9/16 mtl, 2,970 inv., 1,534,700 kr. fastighetsvärde. Häri ingår dock ej (utom i folkmängdsuppgiften) 1/8 mtl, 199 tnld, Lågan, af Erikstads civila sn i Sundals hd, hiträknadt i kyrkligt hänseende. Örs kyrka med poststation ligger vid Krokåns utlopp ur Örsjön. Inom sn äro att nämna Frestersbyns gästgifvaregård, egendomarne Gullesbyn, Säter och Krokfors samt några sågar och qvarnar, större endast vid Assaretorp och Krokfors, vidare Halvarsbyn och några andra boställen. Sn utgör med annexen Holm, Dalskog, Skållerud, Gunnarsnäs och jern ett regalt pastorat af 1 kl. i Karlstads stift.

Externa länkar

Sök Ör hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.