Släktforskning: 156202 , Åsbräcka, SD-kod: 156202

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Åsbräcka-DVästergötlandP1688-1920 N2005-10-161501
Åsbräcka-FVästergötlandP1688-1920 N2001-12-312112
Åsbräcka-VVästergötlandP1688-1920 N2001-12-31509

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Åsbräcka i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Resteröd Uddevalla Gustavbergs barnhus Ljung Forshälla Ucklum Grinneröd Hjärtum Västerlanda Fuxerna Väne-Ryr Sankt Peder Tunge Ale-Skövde Fors Rommele Vassända Trollhättan Hålanda Upphärad Lextorp Götalunden Vassända-Naglum Naglum Gärdhem Västra Tunhem Väne-Åsaka Lagmansered

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 081007
Pastorat: Rommele.
Husförhörslängd: 1776-. Födelsebok: 1688,

Rosenberg:
Åsbräcka. Sn i Flundre hd, Elfsborgs län, utmed Götaelf närmast ofvanför Lilla Edet. 0,091 qv.-mil, hvaraf land 0,89 eller 2,069 tnld, 10 1/2 mtl, 377 inv., 370,600 kr. fastighetsvärde. Frånsedt några skogsåsar och kärr är marken jemn och odlad. I n. vid den af elfven upptagna Lerumsån, som bildar sockengräns, ligga kyrkobyn och fideikommisset Åsbräcka, en herregård om 1 mtl, tax. 36,800 kr., med qvarn och såg tax. 6,000 kr. Sn är annex till Romeled och använder Lilla Edets postanstalt.

Externa länkar

Sök Åsbräcka hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.