Släktforskning: 156207 , Hjärtum, SD-kod: 156207

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (21 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Hjärtum-F1VästergötlandP1686-1737 U2017-01-082644
Hjärtum-V1VästergötlandP1686-1737 U2017-02-05672
Hjärtum-D2VästergötlandP1686-1767 N2001-12-313430
Hjärtum-F2VästergötlandP1738-1767 U2017-01-111744
Hjärtum-V2VästergötlandP1768-1801 U2017-01-22540
Hjärtum-F3VästergötlandP1768-1805 U2017-01-182307
Hjärtum-V4VästergötlandP1802-1827 N2017-03-04464
Hjärtum-F4VästergötlandP1806-1827 U2017-01-181622
Hjärtum-F5VästergötlandP1828-1869 N2016-12-204142
Hjärtum-V5VästergötlandP1828-1869 N2017-03-05922
Hjärtum-D5VästergötlandP1860-1869 N2017-05-13659
Hjärtum-F6VästergötlandP1870-1876 N2016-12-06686
Hjärtum-D11VästergötlandP1870-1881.08 N2017-03-19778
Hjärtum-V13VästergötlandP1870-1887.07 N2017-03-15339
Hjärtum-F7VästergötlandP1877-1894 N2016-11-231384
Hjärtum-V14VästergötlandP1887-1894 N2017-03-15148
Hjärtum-F8VästergötlandP1895-1909 N2016-11-101149
Hjärtum-D13VästergötlandP1895-1911 U2017-05-13891
Hjärtum-V15VästergötlandP1895-1920 N2017-03-15486
Hjärtum-F9VästergötlandP1910-1931 N2016-10-181469
Hjärtum-D14VästergötlandP1912-1920 N2017-04-03491

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Hjärtum i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Långelanda Ödsmål Resteröd Uddevalla Gustavbergs barnhus Ljung Forshälla Ucklum Grinneröd Västerlanda Fuxerna Väne-Ryr Sankt Peder Åsbräcka Tunge Ale-Skövde Fors Rommele Vassända Trollhättan Hålanda Upphärad Lextorp Götalunden Naglum Gärdhem Väne-Åsaka Lagmansered

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080505
Län: -1970 Göteborgs och Bohus län,
1971- Älvsborgs län.
Pastorat: Hjärtum och Västerlanda.
Husförhörslängd: 1792-. Födelsebok: 1688-.

Rosenberg 1882:
Hjertum. Sn i Inlands Torpe hd, Göteborgs och Bohus län, utmed Göta elfs v. sida, närmast s. om Trollhättan. Örsjön på n. sidan är äfven gräns mot Vestergötland. 1,164 qv.-mil, hvaraf land 1,042 eller 24,117 tnld, 62 5/16 mtl, 3,394 inv., 1,724,050 kr. fastighetsvärde. Utmed elfven sträcker sig en odlad, tätt bebygd, vacker dal, hvaremot nästan allt det öfriga af denna stora sn är bergig skogstrakt med småsjöar och mossar. I elfven märkes närmast nedom Trollhättan: Åkerströms sluss, och på v. sidan: Intagans gästgifvaregård, Torps herregård med tegelbruk, Solums gästgifvaregård, Hjertums kyrkoby och poststation, Grafveröds varf, det stora herresätet Ström med qvarn och såg (midt för Lilla Edet på Vestgötasidan) vid Ströms kanal, som har 2 slussar. Staten eger här sammanräknadt 10 mtl. Näringarne äro, utom jordbruket, vedförsäljning, fraktfart på elfven och Venern, arbete vid ortens industriella verk o. s. v. Sn bildar med annexet Vesterlanda ett till Ström patronelt pastorat af 2 kl. i Göteborgs stift.

Externa länkar

Sök Hjärtum hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.