Släktforskning: 156371 , Örby, SD-kod: 156371

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Örby-V1VästergötlandP1738-1810 N2003-03-31703
Örby-D1VästergötlandP1762-1810 N2005-09-041825
Örby-F1VästergötlandP1762-1810 N2003-03-312410

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Örby i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Tostared Sätila Fotskäl Surteby Surteby-Kattunga Hyssna Kattunga Hajom Öxnevalla Berghem Gunnarsjö Örby-Skene Skene kbfd Torestorp Kinna Älekulla Seglora Fritsla Öxabäck Kinnarumma Skephult Holsljunga Roasjö Redslared

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 081104 Indelning: omkring 1570 införlivat Svänasjö, 1962 indelad i två kbfd: Örby kbfd och Skene kbfd. Pastorat: till omkring 1570 Örby, Kinna och Svänasjö, sedan -1961 Örby och Kinna, 1962- eget. Husförhörslängd: (1791), 1810-. Födelsebok: 1762-. Arkiv: 1762 skadat vid brand. Övrigt: förväxla ej med tätorten/stadsdelen Örby i Brännkyrka, som varit municipalsamhälle 1898-1913.

Rosenberg 1882:
Örby i Elfsborgs län. Sn i Marks hd kring Viskaån, som här upptager Häggån och Slottsån, af hvilka den sistnämda genomflyter Öresjön, som till betydlig del ligger inom sn. Varberg-Borås jernväg går genom sn och har station vid Skene. 1,178 qv.-mil, hvaraf land 1,108 eller 25,640 tnld, 57 1/4 mtl, 4,423 inv., 1,298,900 kr. fastighetsvärde. En bördig, tätt bebygd slätt ligger vid Viskaån, liksom odlade trakter mötas vid de andra vattnen. I Örby by, som ligger vid Slottsån, märkes indr. bostället Örby Bosgården med Kungsfors, 2 mtl med Kungsfors qvarn vid Viskan, tills. tax. 36,200 kr. Skene har postexpedition, tingsställe, gästgifvaregård, apotek och läkarestation. Väfnadsindustrien är af mycken vigt, helst den vidsträckta sn är till stora delar en föga gifvande, bergig skogsbygd. Staten eger utom nämda Örby äfven kungsgården Öresten och flere andra hemman. Sn bildar med annexet Kinna ett regalt pastorat af 2 kl. i Göteborgs stift.

Externa länkar

Sök Örby hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.