Släktforskning: 156614 , Grude, SD-kod: 156614

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (8 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Grude-F1VästergötlandP1647-1690 N2008-01-1077
Grude-V1VästergötlandP1647-1690 N2008-01-1045
Grude-D1VästergötlandP1648-1690 N2008-01-1036
Grude-V11VästergötlandP1895-1934 N2014-01-1867
Grude-I11VästergötlandP1895-1934 N2014-02-12644
Grude-D11VästergötlandP1895-1934 N2013-10-31184
Grude-F11VästergötlandP1895-1934 N2014-01-18333
Grude-F2VästergötlandP1898-1937 N2008-10-05291

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Grude i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Fullestad Horla Siene Ljur Skogsbygden Nårunga Kullings-Skövde Algutstorp Södra Härene Barne-Åsaka Tumberg Kvinnestad Lekåsa Landa Eggvena Bråttensby Tämta Ornunga Asklanda Vänga Remmene Fölene Bitterna Jällby Vesene Torpa Gingri Fristad Borgstena Herrljunga Molla Södra Björke Hudene Tärby Hov Varnum Norra Säm Skölvene Källunga Grovare Fänneslunda Od Alboga Mjäldrunga Hällestad Eriksberg Murum Broddarp Öra

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 031505
Pastorat: Södra Björke.
Husförhörslängd: 1780-. Födelsebok: (1647), 1748-.

Rosenberg 1882:
Grude. Sn i Gäsene hd, Elfsborgs län, vid här sammanlöpande vägar från Alingsås, Borås, Ulricehamn och Falköping. Borås jernväg löper genom ö. delen och har station vid Ljung, som äfven är post- och telegrafstation, gästgifvaregård och tingställe. 0,134 qv.-mil eller 3,104 tnld, 9 5/8 mtl, 348 inv., 147,600 kr. fastighetsvärde. Skoglös bygd, delvis tillhörande de beryktade Svältorna. Ingen större gård eller något verk märkes här. I byn Grude är 1 mtl tax. 9,400 kr., ett indr. militieboställe. Sn är annex till Björke.

Externa länkar

Sök Grude hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.