Släktforskning: 158001 , Vänersborg, SD-kod: 158001

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (7 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Vänersborg-V1VästergötlandP1690-1700 U2017-07-0299
Vänersborg-D14VästergötlandP1690-1700 N2001-12-31453
Vänersborg-F15VästergötlandP1690-1715 N2001-12-31969
Vänersborg-F17VästergötlandP1776-1860 U2010-01-238428
Vänersborg-V15VästergötlandP1776-1920 N2003-11-086642
Vänersborg-D18VästergötlandP1776-1920 N2005-10-1214911
Vänersborg-F19VästergötlandP1861-1920 U2011-07-0910755

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Vänersborg i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Lane-Ryr Väne-Ryr Vassända Frändefors Trollhättan Lextorp Götalunden Vassända-Naglum Naglum Gärdhem Vargöns kbfd Västra Tunhem Väne-Åsaka Norra Björke Vänersnäs Flo Sal Ås

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":

Vänersborg 158001
Pastoratskod: 030301
Indelning: 1642 utbruten ur Vassända,
1644 införlivat Brätte,
1947-01-01 införlivat Vassända-Naglum.
Pastorat: 1642-1661 Vassända,
1661-1887 Vänersborg, Vassända, Naglum och Väne-Ryr,
1888-1919 Vänersborg, Vassända-Naglum och Väne-Ryr,
1919-05-01-1946 eget, 1947- Vänersborg och Väne-Ryr.
Husförhörslängd: 1810(lucka 1817-1819). Födelsebok: (1690), 1776-.
Arkiv: 1777 och 1834 delar brandskadade.
Övrigt: födelser vid Vänersborgs lasarett 1905-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet, oklart hur födelser vid Vänersborgs privata förlossningshem -1935 är införda; 1847-1946 särskilda kyrkoböcker för länsfängelset, på landsarkivet.

Vänersborgs landsförsamling 158000
Övrigt: benämning på Vassända, Naglum och Ryr, ej egentligt församlingsnamn.

Rosenberg 1882:
Venersborg. Stad och länsresidens i Elfsborgs län, anlagd vid Venerns sydvestligaste hörn, 1/4 mil v. om Götaelfs utlopp. Förbi staden går segelleden från Venern genom den lilla sjön Vassbotten till kanalen Karlsgraf, som ingår i Trollhätte kanalled. Ett annat vigtigt samfärdsmedel för staden är jernvägen Herrljunga-Uddevalla, som här har station, hvaremot Bergslagernas jernväg, som blifvit lagd v. om staden, har närmaste stationen Öxnered, der Uddevallabanan korsas, på 0,3 mils afstånd. Stadens uppkomst daterar sig från 1642, då invånarne från den kanske blott några årtionden äldre, 1/3 mil sydligare belägna lilla staden Brätte hitflyttade. Den skans här fanns skyddade platsen ej för krigshärjningar under 1600-talet. Staden vann emellertid under följande århundradet om än ej stor betydelse, dock anmärkningsvärd rörelse, då vermländska jernbruken här hade upplagsplats och Trollhätte kanal samt sedermera Göta kanal öppnades. Jernvägarne ha, ovanligt nog, snarast dragit granntrakternas rörelse från staden, vesterut till det 2,6 mil aflägsna Uddevalla, sydostut till Herrljunga, 6,1 mil, der V. stambanan leder rörelsen till Göteborg; slutligen har äfven Bergslagernas jernväg dragit Dalslands rörelse åt vestra Sveriges stora stad. Ännu bibehåller staden dock betydelse, särskildt som länsresidens. Folkmängden utgör 5,552 personer och visar regelbunden minskning de senaste åren. Uppskattningsvärdet utgör 5,027,030 kr., deraf 615,800 kr. för jordbruksfastighet. Området är 3,529 tnld; stadens jord 7 3/4 mtl. Allmänna inrättningar äro länsstyrelsen, Venersborgs enskilda banks hufvudkontor och annat bankkontor, sparbank, jernvägsstation, kanalstation, postkontor, telegrafstation, högre allmänt läroverk, högre flickskola, döfstumskola och andra läroanstalter, hotel och gästgifveri. Här idkas nämmnvärd spanmålshandel och finnas några fabriker, såsom tändsticksfabrik, gjuteri med mekanisk verkstad, stort garfveri, skomakeri och sprutfabrik, äfvensom vanliga handtverkerier och dylikt. Stadens handelsflotta räknar ej mindre än 53 fartyg med 4,995 tons drägtighet. Från tryckeri i staden utgifves en halfveckotidning. Skjuts lemnas till Almås 1 mil, Dykälla 1,3, Gerdhem 1,6, Munkesten 1, Timmervik 1,5, Trollhättan 1,7, Åkerström 1,5 och Åsaka 1,8 mil. - Venersborg har ett vackert läge på Vestergötlands utkant invid gränsen till Dalsland: på v. sidan höjer sig en dock delvis kal bergås, österut resa sig på längre afstånd de branta och högst ståtliga Halleberg och Hunneberg, medan Venern breder sin stora yta på n. sidan. Efter en stor eldsvåda 1834 är staden regelbundet bebygd med stort torg, breda gator, promenader och åtskilliga ansenliga hus, såsom länsresidenset, stadshuset och några enskilda byggnader. I kyrkligt hänseende utgör staden med annexen Vassända och Naglum (dessa två med Gustaf Adolfs gemensamma kyrka) samt S. Ryr ett regalt pastorat af 1 kl. i Skara stift.

Externa länkar

Sök Vänersborg hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.