Släktforskning: 158007 , Vänersnäs, SD-kod: 158007

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (7 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Vänersnäs-F3VästergötlandP1757-1920 U2011-04-034697
Vänersnäs-V11VästergötlandP1771-1810 N2019-02-08245
Vänersnäs-D11VästergötlandP1771-1813 N2019-02-13739
Vänersnäs-V1VästergötlandP1785.11-1800.02 N2019-01-2669
Vänersnäs-D3VästergötlandP1809 - 1920 N2005-10-162193
Vänersnäs-V3VästergötlandP1816-1920 N2001-12-31820
Vänersnäs-H1VästergötlandP1827-1837 N2019-07-072568

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Vänersnäs i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Vassända Götalunden Vassända-Naglum Naglum Vänersborg Vargöns kbfd Västra Tunhem Väne-Åsaka Gestad Norra Björke Flo Sal Trökörna Ås Tengene Främmestad Karaby Längnum Tun Bjärby Särestad Hyringa Flakeberg Friel Täng Håle Sparlösa Tådene Tranum Lavad Slädene

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 030302
Namn: -1885 Näs (i Åse härad),
1885-04-17- Vänersnäs.
Län: -1951 Skaraborgs län,
1952- Älvsborgs län.
Indelning: mellan 1528 och 1540 införlivat Hallby.
Pastorat: -1671 Ås,
1671-1816 Flo,
1816-05-01-1961 eget,
1962- Västra Tunhem.
Husförhörslängd: 1827, Födelsebok: 1757,
Övrigt: kallas ibland eget pastorat 1649-1688, men detta är oegentligt (endast delad pastorssyssla mellan kyrkoherden och en komminister).

Rosenberg 1882:
Venersnäs. Halfö i Venerns s. del, sträckande sig som ett delvis skogbevuxet, mesta dels dock odladt, jemnt näs af 1 1/4 mils längd och 1/8-1/3 mils bredd från foten af Halleberg åt nordost fram mellan Dalbosjön och Venern. Här ligga Näs kyrka och de betydliga egendomarne Venersnäs, Frugården och Margreteberg. Hela halfön räknas till Näs sn, Åse hd, Skaraborgs län. Herregården Venersnäs på halföns yttersta del omfattar V. 1 mtl, Sjötorp 1, Eketorp 3/4, Hagen 1/4, Stockevik 3/8, Udden 1/4, Snipsås 1/4, Svedjan 1/8, Ekedal 1/8, Gena 1/8, Vågsäter 1/8, Slumpetorp 1/8, tills. 4 1/2 mtl, tax. 195,700 kronor.

Externa länkar

Sök Vänersnäs hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.