Släktforskning: 158009 , Västra Tunhem, SD-kod: 158009

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (18 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Västra Tunhem-M22VästergötlandP1682-1682 N2018-07-31200
Västra Tunhem-V1VästergötlandP1688-1744 N2017-06-04400
Västra Tunhem-D8VästergötlandP1688-1920 N2005-10-1610496
Västra Tunhem-FVästergötlandP1688-1920. U2011-06-2214948
Västra Tunhem-M39VästergötlandP1699-1699 N2018-07-31317
Västra Tunhem-M40VästergötlandP1700-1700 N2018-07-31301
Västra Tunhem-M45VästergötlandP1705-1705 N2018-07-31336
Västra Tunhem-M50VästergötlandP1710-1710 N2018-07-31360
Västra Tunhem-M55VästergötlandP1715-1715 N2018-08-08347
Västra Tunhem-M60VästergötlandP1720-1720 N2018-08-08369
Västra Tunhem-M65VästergötlandP1725-1725 N2018-08-09411
Västra Tunhem-V2VästergötlandP1745-1779 N2017-06-04458
Västra Tunhem-V3VästergötlandP1780-1817 N2017-06-041057
Västra Tunhem-H1VästergötlandP1813-1818 N2019-07-073781
Västra Tunhem-V11VästergötlandP1818-1844 N2017-06-041485
Västra Tunhem-V12VästergötlandP1845-1846 N2017-06-0476
Västra Tunhem-V13VästergötlandP1848-1870 N2017-06-041454
Västra Tunhem-V7VästergötlandP1871-1920 U2017-06-04921

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Västra Tunhem i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Väne-Ryr Åsbräcka Fors Rommele Vassända Trollhättan Upphärad Lextorp Götalunden Vassända-Naglum Naglum Vänersborg Gärdhem Vargöns kbfd Väne-Åsaka Lagmansered Norra Björke Vänersnäs Flo Sal Trökörna Ås Tengene Främmestad Längnum

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 030302
Namn: -1885 Tunhem (i Väne härad),
1885-04-17- Västra Tunhem.
Indelning: medeltiden införlivat Malöga och Rånnum,
1951-01-01 indelad i två kbfd: Västra Tunhems kbfd och Vargöns kbfd,
1976-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Pastorat: -1961 Västra Tunhem, Gärdhem, Väne-Åsaka och Norra Björke,
1962- Västra Tunhem, Gärdhem, Väne-Åsaka, Norra Björke och Vänersnäs.
Husförhörslängd: 1813-. Födelsebok: 1688-.

Rosenberg 1882:
Tunhem i Elfsborgs län. Sn i Väne hd, belägen närmast ö. om Venersborg, omgifven af Venern i n. och Götaelf i v.; Halleberg och Hunneberg i ö. tillhöra till största delen denna sn och öfver dem går gränsen mot Skaraborgs län. 0,825 qv.-mil, hvaraf land 0,792 eller 18,322 tnld, 47 3/8 mtl, 3,049 inv., 2,808,100 kr. fastighetsvärde. De två tvärbranta bergen, som förvaltas af kungliga skogsstyrelsen, klädas på sina kärriga hjessor med alt mera skog och äro nästan alldeles utan menniskoboningar, men nedanför dem sträcker sig en bördig slätt med vackra gårdar. N. delen har dock någon skog. Jernvägen Uddevalla-Herrljunga löper fram här mellan bergen, jemsides den gamla landsvägen, och har stationer vid Rånnum och Lilleskog, hvilka äfven äro post- och telegrafstationer. Norrifrån räknadt märkas i denna betydliga sn: herregårdarne Lindås och Björkås, pappers- och cementbruket Vargö, herregårdarne Rånnum med Nyebro stora qvarn, Kartened (med sågverk), Sandgärde, Nygård och Gäddebäck, bostället Forstena, kyrkobyn, egendomarne Bryggum och Fristorp samt slutligen Ellbo tändsticksfabrik vid Stallbacka kanal. Kalk brännes på många ställen vid foten af Hunneberg, såsom vid Nygård, Hol och Fristorp. Sn bildar med annexen Björke, Åsaka och Gerdhem ett konsist. pastorat af 1 kl. i Skara stift.

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Namn: -1888 Vassända,
1888-1946 Vassända-Naglum, även kallad Gustav Adolf efter kyrkan.
Indelning: omkring 1600 utbrutet Brätte,
1642 utbrutet Vänersborg,
1888 införlivat Naglum,
1947-01-01 uppgått i Vänersborg.
Pastorat: till omkring 1600 Vassända, Naglum och (Väne-) Ryr,
omkring 1600-1642 Vassända, Naglum, Ryr och Brätte,
1642-1644 Vassända, Naglum, Ryr, Brätte och Vänersborg,
1644-1661 Vassända, Naglum, Ryr och Vänersborg,
1661-1919 Vänersborg,
1919-05-01-1946 Vassända-Naglum och Väne-Ryr.
Husförhörslängd: 1810-1946 (lucka 1817-1819). Födelsebok: 1693-1946 (lucka 1701-1742).
Övrigt: födelser vid Förlossningshemmet, Lilla Almås, Grunnebo, införda i församlingens födelsebok.

Rosenberg 1882:
Vassända i Elfsborgs län, Väne hd. Sn närmast s. och v. om Venersborg, begränsad i n. af Dalsland, Venern och dennas lilla fortsättning Vassbottnen. Vid Öxnered nära Vassbottnen korsa hvarandra Bergslagernas jernväg och Uddevalla-Herrljunga banan. Sn är i kyrkligt hänseende förenad med Naglum; båda annex till Venersborg med gemensam kyrka i Naglum, kallad Gustaf Adolfs. Deras ytinnehåll utgör 0,957 qv.-mil, hvaraf land 0,898 eller 20,775 tnld; Vassända tager föga öfver tredjedelen häraf. För V. ensamt uppgifves 11 3/4 mtl, 1,206 inv., 738,800 kr. fastighetsvärde. Marken är bergig, kärrig, delvis skogklädd, i allmänhet föga bördig. Längst i ö. ligga vid Götaelf Önafors gård med qvarn, såg och manufaktursmedja samt Nybro qvarn. Vassända kyrkoherdeboställe ligger nära Vassbottnen liksom Lockereds gård och skeppsvarf.

Externa länkar

Sök Västra Tunhem hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.