Släktforskning: 158101 , Trollhättan, SD-kod: 158101

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (18 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Trollhättan-F1VästergötlandP1860-1876 N2012-08-201689
Trollhättan-D1VästergötlandP1860-1885 U2013-09-151527
Trollhättan-V2VästergötlandP1860-1913 U2016-08-071844
Trollhättan-F2VästergötlandP1877-1887 N2012-08-301842
Trollhättan-D2VästergötlandP1886-1894 N2013-09-15720
Trollhättan-F3VästergötlandP1888-1895 N2012-09-151552
Trollhättan-F4VästergötlandP1895-1899 U2013-07-311088
Trollhättan-D3VästergötlandP1895-1907 N2013-09-151395
Trollhättan-F5VästergötlandP1900-1909 N2013-07-302303
Trollhättan-D4VästergötlandP1908-1918 N2013-09-151614
Trollhättan-F6VästergötlandP1910-1917.10 N2013-07-302261
Trollhättan-V3VästergötlandP1913.12-1924 N2016-08-071106
Trollhättan-F7VästergötlandP1917-1923 U2013-08-082360
Trollhättan-D5VästergötlandP1918-1930 N2013-09-151940
Trollhättan-F8VästergötlandP1923.09-1930.09 N2013-10-022303
Trollhättan-V4VästergötlandP1925-1938.05 U2017-10-071461
Trollhättan-D6VästergötlandP1930-1935 N2013-09-15949
Trollhättan-F9VästergötlandP1930-1941 N2014-01-181167

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Trollhättan i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Lane-Ryr Hjärtum Fuxerna Väne-Ryr Åsbräcka Fors Rommele Vassända Upphärad Lextorp Götalunden Vassända-Naglum Naglum Vänersborg Gärdhem Vargöns kbfd Västra Tunhem Väne-Åsaka Lagmansered Norra Björke Flo

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 030303
Indelning: 1860-05-01 utbruten ur Gärdhem,
1989-01-01 utbrutet Lextorp och Götalunden.
Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1860-.
Födelsebok: 1860-.
Övrigt: födelser vid Maria Alberts stiftelses sjukstugas BB (Trollhättans sjukstuga) 1912-1946 samt vid Hedeskogs förlossningshem 1930-talet införda i församlingens födelsebok.

Rosenberg 1882:
Trollhättan i Elfsborgs län, Väne hd. Sn, ett litet område vid de verldsberömda fallen i Götaelf, hvilka framkallat en ansenlig fabriksort. Sedan Bergslagernas jernväg lagt station strax n.o. om byn har rörelsen ytterligare tilltagit. För sn och kommunen Trollhättan, som afsöndrades 1860 från Gerdhems sn och utgör ett konsist. pastorat af 3 kl. i Skara stift, uppgifves 0,088 qv.-mil, hvaraf land 0,082 eller 1,900 tnld, 3 1/2 mtl, 3,891 inv., 1,218,700 kr. fastighetsvärde. Jorden, hvars värde uppgår till blott 159,000 kr., sträcker sig s.ö. och v. om kanalen och byn samt är mest bergig och skogbevuxen; i n.o. dock temligen odlad. Trollhättans kanalbolag eger förutom de dubbla slussraderna: åtta äldre och elfva nyare slussar med liflig trafik, egendomen Håjum med underlydande Hjulqvarn m.m. tills. 1 23/24 mtl, tax. 74,000 kr., qvarnar 18,000 kr., docka m.m. För öfrigt finnas Trollhättans stora mekaniska verkstad, tax. 200,000 kr., der bland annat tillverkas lokomotiv; Trollhättans pappersbruk, tax. 53,000 kr., oljeslageri, tax. 40,000 kr., ny stor fabrik för sågblad och dyl., sågverk, Tröskelns qvarn, Önans pappersmassefabrik m.m.; gårdarne Olidan och Åker samt byn Stafvered. Den köpingslika platsen har vacker kyrka, hotel, gästgifvaregård, postexpedition, telegrafstation, bankkontor, apotek samt talrika handlande och handtverkare. Jernvägsstationen ligger 6,8 mil från Göteborg och 37,9 mil fr. Falun. Afståndet på kanalen (jfr Göta elf och Göta kanal) till Göteborg är omkring 6 timmars ångbåtsresa. Från Trollhättans gästgifvaregård skjutsas till Munkesten 1,8, Gerdhem 0,6, Fors 1,6, Åsaka 1,1, Venersborg 1,7 och T. jernvägsstation 0,1 mil. Orten synes genom ytterligare användning af elfvens drifkraft blifva en af landets största fabriksplatser, liksom dess handel och rörelse äro stadda i stark tillväxt.

Externa länkar

Sök Trollhättan hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.