Släktforskning: 166301 , Björkäng, SD-kod: 166301

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (2 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Björkäng-V1VästergötlandR1860-1920 N2001-12-31709
Björkäng-L1VästergötlandR1860-1920 N2001-12-316

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Björkäng i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Torsö Leksberg Ek Mariestad Ullervad Ekby Utby Berga Hassle Sveneby Flistad Enåsa Götlunda Vad Hjälstad Färed Bäck Trästena Mo Lyrestad Fredsberg Fägre Bällefors Töreboda Ekeskog Hova Halna Älgarås Beateberg Undenäs

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 030905

Namn: -1938 Björkäng,
1939- Töreboda.

Indelning: förr annexförsamling,
en tid -1871 kapellförsamling,
1872-1956 åter annexförsamling.

Pastorat: -1956 Fredsberg,
1957- Töreboda, Fredsberg och Bäck.

Husförhörslängd: 1806. Födelsebok: 1745.

Rosenberg 1882:
Töreboda. Jernvägs-, post- och telegrafstation på V. stambanan, 25,7 mil fr. Stockholm och 17,1 fr. Göteborg, inom Björkängs sn, Vadsbo hd, Skaraborgs län. Banan korsar här Götakanal, hvilkens härvarande station gifvit upphofvet till platsens uppväxt. Töreboda är köpingslik till det yttre, har bankkontor, sparbank, hotel och skjutsanstalt, handelsbodar och många handtverkare samt några smärre fabriksanläggningar. Särskildt spanmålshandeln är af vigt. Marknad hålles i Mars och Oktober, torgdag hvarje vecka. Skjuts lemnas till Hasslerör 1,7 mil, Hofva 2,3, Torfved 1,5, Halna 1,3, Valla 1,1 och Sjötorp 2,3 mil.

Externa länkar

Sök Björkäng hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.