Släktforskning: 178004 , Väse, SD-kod: 178004

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (5 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Väse-F1VärmlandS1678-1699 N2005-05-171022
Väse-D1VärmlandS1683-1732 N2008-02-172200
Väse-V1VärmlandS1683-1732 N2005-05-17790
Väse-F2VärmlandS1700-1717 N2005-05-171047
Väse-F4VärmlandS1717-1732 N2004-10-171233

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Väse i Värmland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Karlstads stadsförs Karlstads domkyrkoförs Karlstads landsförs Hammarö Norrstrand Alster Östra Fågelvik Ölme Varnum Kristinehamn

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 090404
Län: -1779 Närkes och Värmlands län,
1779- Värmlands län.
Indelning: 1595 del till nybildade Nyed.
Pastorat: -1868 Väse, Östra Fågelvik och Alster,
1868(beslut 1844-1031)-1961 Väse och Östra Fågelvik,
1962-1973 Väse och Ölme, 1974- eget.
Husförhörslängd: 1723- Födelsebok: 1678-
Övrigt: SCB 1880: Pastoratet benämnes Väsehärad, men moderförsamlingen kallas Väse. Sedan Alster blivit eget pastorat, synes namnet Väsehärad ej längre tillämpligt för Väse pastorat.

Rosenberg 1882:
Väse. Sn i liknämdt hd af Vermlands län, vid Venern, som här upptager den hela sn genomflytande ån Glomman. N.v. stambanan går genom s. delen och har nära Venern stationen Väse, som äfven är post- och telegrafstation och ligger 6,8 mil n. v. om Laxå och 2,2 ö. om Karlstad. För sn uppgifves 2,286 qv.-mil, hvaraf land 2,254 eller 52,173 tnld, 50 5/12 mtl, 4,974 inv., 2,873,005 kr. fastighetsvärde. Till sn räknas Arnön och många holmar i Venern. Närmast Venern och kring den af Glomman genomflutna Panksjön, vid hvilken kyrkan är belägen, breda sig odlade slättbygder, men den vidsträckta n. och än mera n. ö. delen, kring Ölmeåns öfre lopp, äro öfvervägande skogstrakter. Större gårdar äro Hammar, Ölmskog, Geijersberg, Björkebron, Berg, Bäck, Hult och Välinge. Flere sågverk finnas. Skjutsanstalter äro Vestanå och Öna. Sn, som har 4 skolhus, bildar med annexet Fogelvik ett konsist. pastorat af 2 kl. i Karlstads stift. För sn användes stundom det gamla namnet Väsehärad.

Externa länkar

Sök Väse hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.

Väse socken (Värmlands Släktforskarförening