Släktforskning: 178205 , Gåsborn, SD-kod: 178205

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Gåsborn-D1VärmlandS1695 -1733 N2001-12-31894
Gåsborn-V1VärmlandS1695 - 1733 N2001-12-31241
Gåsborn-F1VärmlandS1695 - 1733 N2001-12-311557

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Gåsborn i Värmland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Nordmark Hällefors

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 090403
Län: -1779 Närkes och Värmlands län,
1779- Värmlands län,
1940-01-01 utbyte av mindre områden mellan Gåsborn i Värmlands län och Hällefors i Örebro län.
Indelning: 1693 utbruten ur Färnebo som kapellförsamling,
1777 utbrutet Rämmen.
Pastorat: -1859 Filipstad,
1859(beslut 1846-04-21)-1961 eget,
1962-1975 Nordmark,
1976- Rämmen.
Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1694-.

Rosenberg 1882:
Gåsborn. Sn i Fernebo hd, Vermlands län, kring Svartelfven och flere till den strömmande åar, gränsande i ö. till Örebro och Kopparbergs län. 2,140 qv.-mil, hvaraf land 1,999 eller 46,262 tnld, 6 89/96 mtl, 1,989 inv., 868,800 kr. fastighetsvärde. I dessa skogsrika bergstrakter är bergsbruket den vigtigaste näringen. Nästan hela sn tillhör de stora bruken. Största egendomarne: Gustafströms bruk, Elfsjöhyttans masugn och många hemman egas af Hellefors bruk; Stjernfors såg med flere hemman lyda under Lesjöfors. Poststation och gästgifveri finnas vid Elfsjöhyttan. 4 skolhus. Sn utgör ett regalt pastorat af 3 kl. i Karlstads stift.

Externa länkar

Sök Gåsborn hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.