Släktforskning: 186002 , Finnerödja, SD-kod: 186002

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Finnerödja-D1NärkeT1801-1866 U2009-09-063822
Finnerödja-V1NärkeT1801-1893 N2009-03-311546
Finnerödja-F1NärkeT1801-1894 U2008-05-267237

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Finnerödja i Närke

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Södra Råda Hova Älgarås Rudskoga Tived Ramundeboda

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 030902
Län: -1966 Skaraborgs län,
1967- Örebro län.
Indelning: omkring 1630 utbruten ur Tivedsbodarne (Ramundeboda).
Pastorat: -1870 Hova,
1870(beslut 1-854-07-21)-1961 eget,
1962- Finnerödja och Tived.
Husförhörslängd: 1793-, Födelsebok: 1688-

Rosenberg 1882:
Finnerödja. Sn i Vadsbo hd, Skaraborgs län, nordöstligaste delen af Vestergötland på Tiveden, med Nerike till gräns i n. och ö., sjön Skagern i n.v. och sjön Unden i s. Vestra stambanan genomlöper sn, och dess station Finnerödja, äfven post- och telegrafstation, ligger 22,8 mil v.s.v. om Stockholm och 20 mil n.o. om Göteborg. 2,42 qv.-mil, hvaraf land 1,88 eller 43,509 tnld, 24 23/24 mtl, 3,321 inv., 1,811,975 kr. fastighetsvärde. Bergig, skogbevuxen, mager trakt. En större egendom är Skagersholms bruk, tillhörigt Bofors-Gullspångs bolag, liksom Finnerödja träoljefabrik, qvarn, såg och tegelbruk. Kyrkobyn ligger v. om stationen vid stora landsvägen Vestergötland-Nerike och har gästgifvaregård, hvarifrån skjutsas till Hofva 1,5 mil, Laxå 1,3, Åtorp 2,2 och Finnerödja station 0,3 mil. Sns handelsort är Paradistorp, der torgdagar hållas. Sn utgör ett regalt pastorat af 3 kl. i Skara stift.

Externa länkar

Sök Finnerödja hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.