Släktforskning: 186104 , Sköllersta, SD-kod: 186104

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (1 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Sköllersta-D1NärkeT1793-1796 N2006-01-28218

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Sköllersta i Närke

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Hardemo Täby Längbro Mosjö Kumla Hallsberg Ånsta Svea trängkår Örebro Sankt Nikolai Örebro södra Örebro Olaus Petri Örebro norra Almby Gällersta Ekeby Rinkaby Örebro Svennevad Norrbyås Asker Mikael Stora Mellösa Lännäs

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 040904
Namn: förr Skyllersta, 1923-06-29 beslut att namnet skall vara Sköllersta.
Län: -1779 Närkes och Värmlands län,
1779 Örebro län.
Pastorat: -1982 eget,
1983- Sköllersta, Bo och Svennevad.
Husförhörslängd: 1721-. Födelsebok: 1641,

Rosenberg 1882:
Sköllersta. (Skyllersta.) Hd i Örebro län omfattande de sex i s.ö. Nerike belägna snrne Norrbyås, Ekeby, Gellersta, Svennevad, Bo och Sköllersta. De omgifvas i v. och n. af Kumla och Örebro hd, i ö. af Askers hd och Östergötlands län, hvilket äfven ligger till på s. sidan. Den fordom hithörande Regna skate har nu öfverförts till nämda län. V. stambanan löper genom hdt och har station vid Pålsboda, der Finspångs jernväg upptages, efter att inom hdt ha passerat stationerna Örmon, Hjortqvarn och Svennevad. Hdt, som har en bredd af högst 2 mil i ö. och v., sträcker sig 4 1/2 mil i n. och s., från Nerikeslätten vid Hjelmaren och Örebro till Tylöskogen, som skiljer Östergötland och Nerike. Vattendragen flyta österut: Telgeån genom Mosjön och Qvismaren till Hjelmaren, Svennevadsån genom Sottern till Södermanlands och Haddeboån genom Hjertasjön och Afvern till Östergötlands sjöar. De n. delarne äro visserligen kuperade och ha skog, men äro i allmänhet odlade, hvaremot de högre liggande mellersta och än mera de träskiga s. delarne äro bergiga med mycken mager eller annars till jordbruk otjenlig jord; skogs- och bergsbruk äro der af vigt. Vidden utgör 4,986 qv.-mil, hvaraf land 4,612 eller 106,728 tnld, hemmantalet 183 7/8, folkmängden 11,750 och fastighetsvärdet 6,372,200 kr. Omkring hälften af all fastighet eges under stora gods: Bo med Gryts och Hjortqvarns bruk, Skogaholms bruk, Haddebo bruk, Nynäs, Norrtorp, Sörby och under de utom hdt belägna Bysta, Säbylund och andra. Hdt utgör eget tg (med tingsställe i Sörby) och länsmansdistrikt i Öster-Nerikes domsaga och fögderi samt ingår i Örebro kontrakt af Strengnäs stift.

Externa länkar

Sök Sköllersta hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.