Släktforskning: 186302 , Grythyttan, SD-kod: 186302

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Grythyttan-D1VästmanlandT1699 -1715 N2003-11-30693
Grythyttan-F1VästmanlandT1699 - 1715 N2003-11-30851
Grythyttan-V1VästmanlandT1699-1716 N2003-11-30222

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Grythyttan i Västmanland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Kroppa Hällefors Hjulsjö

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna"
Pastoratskod: 050504
Indelning: 1633 utbruten ur Noraskoga (Nora bergsförsamling) samt Färnebo och Karlskoga,
1644 utbrutet Hällefors.
Pastorat: 1644-1801 Grythyttan och Hällefors,
1802- eget.
Husförhörslängd: 1698-. Födelsebok: 1699-.

Rosenberg 1882:
Grythyttan. Sn i nyssnämda blg (jfr det) af Örebro län, utgörande blgts s. del, hufvudsakligen kring sjöarne Söderelgen, Torrvarpen och Halfvarsnoren, alla tillhörande Svartelfvens flodområde. 3,917 qv.-mil, hvaraf land 3,087 eller 71,449 tnld, 34 7/16 mtl, 5,009 inv. (deraf 500 i Rockesholms bruksförslg), 2,964,250 kr. fastighetsvärde. Den betydande kyrkobyn, kallad Grythyttehed, belägen på en slätt mellan sjöarne Söderelgen och Torrvarpen, är jernvägsstation (14,2 mil s.v. om Falun och 30,5 n.o. om Göteborg) på Bergslagernas jernväg, liksom den sydvestligare Loka i närheten af den mycket besökta helsobrunnen Loka. Grythyttehed har postexpedition och telegrafstation, tingshus, läkarestation, sjukhus och apotek, hotel, gästgifvaregård, handlande och handtverkare. Skjuts lemnas till Kerfvingeborn (likaledes inom sn) 1,1 mil, Nyttorp 1,8, Saxån 1,6 och Loka 1,4 mil. Af egendomarne med namnet Grythyttan utgör en 2 1/4 mtl (deraf Nor 1/4 mtl), tax. 76,600 kr. Grythyttans qvarn är tax. 10,000 kr., Grythyttans masugn 6,000 kr. Sns största bruksegendomar äro Elfstorp, Rockesholm, Sundshyttan, Flosjöhyttan och Finnhyttan. På Högbornsfältet och i Sikbergsgrufvan brötos 159,670 ctnr jernmalm 1879. Grythyttans sn med Rockesholms bruks kapell (som har predikant gemensam med Karlsdals kapell i Karlskoga förslg) utgör ett konsist. pastorat af 2 kl. i Vesterås stift.

Externa länkar

Sök Grythyttan hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.