Släktforskning: 188015 , Asker, SD-kod: 188015

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (7 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Asker-F2NärkeT1666-1727 U2016-03-043047
Asker-V2NärkeT1688-1726 N2010-10-04561
Asker-D1NärkeT1688-1726 N2010-10-161568
Asker-F12NärkeT1727-1782 U2017-10-053617
Asker-D2NärkeT1727-1795 U2017-10-073668
Asker-F1NärkeT1832-1833 U2017-10-07239
Asker-V1NärkeT1852-1854 U2017-10-0877

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Asker i Närke

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Mosjö Kumla Hallsberg Örebro södra Örebro Sankt Nikolai Almby Gällersta Ekeby Rinkaby Örebro Sköllersta Svennevad Norrbyås Glanshammar Lillkyrka Stora Mellösa Mikael Lännäs

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna".
Pastoratskod: 040901

Län:
-1779 Närkes och Värmlands län,
1779 Örebro län,
1865-11-14 överfört Forsbro från Västra Vingåker i Södermanlands län till Asker i Örebro län (förut stundom räknad som Askers länsdel i Södermanlands län).

Pastorat:
-1593 Asker och Lännäs,
1593-06-14-1961 eget,
1962- Asker och Lännäs.

Husförhörslängd: 1689- (lucka 17321741).
Födelsebok: 1666-.

Övrigt 1890 SCB: Asker (med Brefvens bruk) - 1833-1928 hade Brevens bruk egen brukspredikant.

Rosenberg 1883:
Asker. Sn i nämnda Askers hd, Örebro län mellan Telgeån och Sottern, i s. delen genomskuren af V. stambanan, med stationen Kilsmo som äfven är post- och telegrafstation samt gästgifvaregård. 1,498 qv.-mil, hvaraf land 1,322 eller 30,595 tnld, 86 1/16 mtl, 4,478 inv., 2,792,100 kr. fastighetsvärde. Utom nordligaste delen vid sjön Qvismaren och Telgeån är sn mest skogsbygd med häradets till 29,500 kr. uppskattade allmänning. Större gods äro Bysta och jernbruket Brefven (Båda med egna kyrkor); dessutom finnes ett bönehus. Asker bildar ett regalt pastorat, 2 kl. Eger poststation och egen sparbank. 

Externa länkar

Sök Asker hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.