Släktforskning: 218006 , Valbo, SD-kod: 218006

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Valbo-V1GästriklandX1688-1805 N2005-02-261749
Valbo-F1GästriklandX1688-1805 N2005-02-266688
Valbo-D1GästriklandX1753-1826 N2005-02-264014

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Valbo i Gästrikland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Sandviken Högbo Gävle Gävle Maria Gävle Heliga Trefaldighet Gävle Tomas Gävle romersk-katolska Gävle Staffan Hille Bomhus Skutskär

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 011103
Län: -1762 Västernorrlands län,
1762-06-29- Gävleborgs län,
1940-01-01 överfört delar av Fleräng från Valbo i Gävleborgs län till Skutskär i Uppsala län.
Indelning: omkring 1400 utbrutet Gävle (Heliga Trefaldighet).
Pastorat: -1602 Valbo och Hille,
1602-1849 Gävle (Heliga Trefaldighet),
1849-07-03-eget.
Husförhörslängd: 1709-. Födelsebok: 1688-.

Rosenberg 1882:
Valbo i Gefleborgs län. Sn i Gestriklands ö. tg, närmast v. och s. om Gefle, från Bottniska viken i n. o. till Gestriklands Storsjö i v. På s. ö. sidan gränsar sn till Upsala län. 4,530 qv.-mil, hvaraf land 4,166 eller 96,415 tnld, 62 4 3/48 mtl, 6,145 inv., 2,919,700 kr. fastighetsvärde. Marken är jemn och visar kring den här framflytande Gafvelån odlade trakter, hvaremot de vidsträckta n. och än mera de s. och s. ö. delarne ha betydliga mossar och sanka myrängar. Skog förekommer på de flesta håll. Från Gefle löpa jernbanor genom sn: till Falun med stationerna Valbo och Margretehill, till Upsala med stationen Harnäs strax utom sns gräns, medan banan Gefle-Ockelbo berör sns n. ö. del. Valbo jernvägsstation, som äfven är post- och telegrafstation, ligger 0,8 mil fr. Gefle och 7,8 fr. Falun vid Gafvelån midt för kyrkobyn. Margretehill är äfven post- och telegrafstation och har bibana till Forsbacka. Industrien är betydlig, och har att uppvisa Forsbacka jernverk, Forsbacka, Mackmyra och Tolffors jernbruk, Östanbäcks ullspinneri, vidare 16 sågar, de flesta dock smärre, 20 större och mindre tegelbruk, flere betydliga qvarnar m. m. Inom sn finnas 7 skolhus, 1 barnhem och 1 sjömanskapell. Valbo utgör ett regalt pastorat af 1 kl. i Upsala stift.

Externa länkar

Sök Valbo hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.

Valbo (Wikipedia)