Släktforskning: 251803 , Hietaniemi, SD-kod: 251803

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (7 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Hietaniemi-F1NorrbottenBD1721-1799 N2005-02-124704
Hietaniemi-D1NorrbottenBD1733-1849 N2005-02-145456
Hietaniemi-V1NorrbottenBD1741-1920 N2005-02-213381
Hietaniemi-F2NorrbottenBD1800-1849 N2005-02-123427
Hietaniemi-F3NorrbottenBD1850-1899 N2005-02-133855
Hietaniemi-D2NorrbottenBD1850-1921 N2005-10-173381
Hietaniemi-F4NorrbottenBD1900-1925 N2005-02-133855

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Hietaniemi i Norrbotten

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Övertorneå

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 110807
Namn: även kallad Matarengi.
Län: -1810 Västerbottens län,
1810-05-21- Norrbottens län.
Indelning: 1617-10-28 utbruten ur Övertorneå som kapellförsamling,
1637 annexförsamling.
Pastorat: 1617-1878 Övertorneå,
1878- (beslut 1869-06-25) eget.
Husförhörslängd: (1741), 1783-. Födelsebok: 1721

Rosenberg 1882:
Hietaniemi. Sn i Öfvertorneå tg, Norrbottens län, med riksgränsen Torneelf på sin ö. sida, för öfrigt omgifven af Karl Gustafs sn i s. Nederkalix och Öfverkalix snr i v. och Öfvertorneå sn i n. Området uppgifves tillsammans med Öfvertorneå (för båda 22,939 qv.-mil, deraf land 21,747 eller 503,288 tnld). Hietaniemi folkmängd utgör 2,007 personer, fastighetsvärdet 747,700 kr. Träskig skogstrakt, bebygd vid östra, delvis ock vid södra sidan. Utmed Torneelf löper landsväg och vid denna märkes kyrkobyn med poststation; längre upp ligger gästgifvaregården Niemis. Ekfors sågverk, det enda i sn, ligger i n. delen vid sjön Puostijärvi. Jordbruk med mycket gynsam boskapsskötsel är den mest af finnar bestående befolkningens hufvudnäring. Sn, förut kapellförslg, bildar sedan 1869 ett konsist. pastorat af 3 kl. i Hernösands stift.

Externa länkar

Sök Hietaniemi hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.