Lexikon

Släktdatas logo

För senaste nytt, följ Släktdata på Twitter


Vad vi vill

Släktdata är en ideell förening som har som huvudmål att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskning.

Vi hjälper föreningar och enskilda personer med råd för registrering och gör resultatet fritt sökbart och tillgängligt för släktforskning gratis direkt på Internet.


Gratis sökbar databas för släktforskning

Släktdatas databas är en stor hjälp för att släktforska på Internet. Kontrollera alltid de uppgifter du hittar mot originalkällan. Din forskning blir aldrig starkare än sin svagaste länk. Originalkällan innhåller ofta också ytterligare uppgifter.

Här är några länkar där det finns tjänster (i huvudsak betaltjänster) som kan användas för att styrka hypoteserna i din släktforskning: Ancestry (äger Genline), Arkiv Digital, GenLine eller SVAR

Andra fritt sökbara databaser på nätet:
DDSS Demografisk Databas Södra Sverige
Folkräkningen 1890 för Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt Värmlands län
FamilySearch som nu börjar få ganska mycket sökbar svensk information

KontaktAndra lexikon som kan vara till nytta för släktforskning

2 apr 2007

Uppdat: 5 jun 2014

Jerry Longstrom's Swedish to English

Hans Högmans Svensk/Engelska ordlista över släktforskningstermer. På samma sida finns även länkar till ordlistor med gamla sjukdomsnamn och militära termer

Family Search's Swedish to English. Excellent general information about the Swedish language also. / Svenska till engelska och mycket bra allmän information om det svenska språket

English-Swedish dictionary for genealogy research the Brylling web site of Bosse Pontén.

Encyclopaedias, Dictionaries and Glossaries on Rootsweb

Förkortninglista för släktforskare på svenska, finska och latin hos Genealogiska Samfundet i Finland.

Sök sjukdomsnamn i Medicinhistoriska databasen

Notisen är arkiverad på denna permalänkKommentarer

Svensk-engelskt släktforskningslexikon

19 aug 2006

Uppdat: 15 sep 2011

Allan Palmgrens svensk-engelska lexikon

Någon fullständig ordlista för släktforskare är detta förvisso inte. Men jag har tagit med omkring 1200 av de titlar, yrken, beteckningar etc. som finns i mina släktregister. Ofta finns inte någon exakt motsvarighet mellan språken, och då är den engelska termen en ungefärlig översättning av den svenska. Ibland får man nöja mig med en kortfattad förklaring.

För stavning och ordval har The Advanced Learners Dictionary of Current English använts. Val av särskrivning, bindestreck eller sammanskrivning är ett svårlöst problem - beskeden varierar såväl inom som mellan källorna.

Ord mellan vinklar < > tar man med om man vill vara riktigt tydlig. Inom vanliga parenteser visas i regel förklaringar.

1992-08-14 Allan Palmgren


Förslag till rättelser och tillägg tar vi gärna via e-post, webmaster @slaktdata.org

2011-07-11 Släktdata

Notisen är arkiverad på denna permalänkKommentarer

Äldre notiser

Det finns inga äldre notiser sparade för denna webbsida.