Ny sökfunktion lanserad mm

Nu har vi lanserat den nya sökfunktionen.
Förutom bättre funktion på mobiler och läsplattor så är kanske den viktigaste ändringen att vi har slagit ihop de tre sökfälten för-, efternamn och årtal och ersatt dem  med ett kombinerat inmatningsfält ”För-, efternamn, årtal”.
I detta fält skriver man alltså både för-, efternamn och årtal.
Här är några exempel hur man kan skriva olika sökningar:
 • Nikolaus – söker enbart på förnamn
 • Nikolaus, Lundberg – söker på för- och efternamn
 • Nikolaus, lundberg, 1889 – söker på för-, efternamn och år 1889
 • Nikolaus, lundberg, 188 – söker på för-, efternamn och 1880-talet
 • , norderman – söker enbart på efternamn (lägg märke till inledande kommatecken)
 • Nikolaus Augustus, lundberg – söker på personer med dubbla förnamn
 • , lundberg nilsson, 17 – söker på dubbla efternamn på 1700-talet
Vi använder alltså kommatecken för att avgränsa de olika delarna, förnamn, efternamn och årtal, i sökfältet. Kommateckent som avgränsare är nödvändigt när den man söker på har dubbla namn. I vissa fall, t.ex om man enbart söker på för- och efternamn så kan kommatecknet utelämnas.
Förutom hur man skriver i ett fält och avgränsat med kommatecken så är egentligen den största nyheten att man nu kan söka personer med dubbla förnamn och/eller dubbla efternamn.
Förutom sökfunktionen så finns det också en ny veresion av registerlistan.
Vi har också börjat uppdatera vår grafiska profil med ny logga.

Sökning och registerlista, test juli 2021

Sökformulär för test, juli 2021

Lite uppdaterade funktioner för test. Nu finns det förutom sökningen också en registerlista.

Välkommen att testa de nya funktionerna i er släktforskning!

Sökning

Registerlista

Uppdaterat 2021-07-22: Nu kör vi live!
Uppdaterat 2021-07-23: Fixat så att hjälptexterna även funkar på mobil. ”Mouse over” på dator och ”Tap” på mobil. På rubrikerna alltså.

Sökformulär, mera test juni 2021

Nu finns det en ny version av vår sökfunktion att testa. Många släktforskare har frågat om möjligheten att kunna söka på personer med dubbla för- eller efternamn och nu kan vi äntligen erbjuda den möjligheten. Det har tillkommit många nya funktioner sedan den förra testen. Här är en lista med ändringar som är gjorda.

 • Sökning med dubbla för- och/eller efternamn
  För att vi ska kunna veta var för och efternamn börjar/slutar så måste de avgränsas med komma.
 • Större rubriker/ledtexter
 • ”Spinner” visar att sökning pågår
 • Annonser visas
 • Övr-text blir avklippt och visas i sin helhet vid mouseover i sökresultatet
 • Detaljinfo per post kan visas vid klick på plustecken
  Här visas alltså alla fält som finns registrerade. En del får ju inte plats att visas direkt i sökresultatet.
 • Arkiv Digital- och RA-länkar till originalbilder
 • Rättningslänk via Arkiv Digital i detaljinfo
  Om man har abonnemang hos Arkiv Digital så kan man skicka in rättningar den vägen
 • Registerinfo i detaljvisning
  Information om vem som har registrerat och omfattning av registret mm.
 • ”Back” plus reload (halvbra som ”history”)
  … inte helt optimalt, kanske ändras i framöver
 • Lagad meny för mobil
 • Varningsruta när man bara skriver ett ”enkelnamn” (Vet inte om det ska finnas eller ej…)
  Visas några sekunder när man lämna namnfältet
 • Antal träffar visas under sökknappen
 • Komma mellan namn mm i sökresultat
  För att motsvara det man behöver skriva in i sökfältet (vid dubbla namn)
 • Epostlänk för rättningsförslag till SLD
 • Kan hantera direktlänkar till poster baserad på SLD-id eller AD-id. SLD-id-länken kan användas för t.ex ”delning”.
 • Loggan ”lagad”
  Det var några bortklippta pixlar förut.

Det finns fortfarande en del saker som inte är färdiga. Men för vanlig sökning och släktforskning så finns det mesta på plats.

Här är en exempelsökning, Söker alla ”larsson lindberg” på 1700-talet. Lägg märke till det inledande kommat som gör att vi söker på efternamn.