Släktforskning: 038030 , Faringe, SD-kod: 038030

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Faringe-F3UpplandC1704-1746 N2011-04-30809
Faringe-F2UpplandC1747-1789 N2009-01-021003
Faringe-F1UpplandC1790-1920 N2007-03-133061

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Faringe i Uppland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Rasbokil Rasbo Stavby Tuna Alunda Almunge Ekeby Fittja Bladåker Knutby

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 010202
Län: -1970 Stockholms län,
1971- Uppsala län.
Pastorat: medeltiden eget,
åtminstone 1500-talet - 1973 Knutby,
1974 Almunge.
Husförhörslängd: 173 P. Födelsebok: 1674

Rosenberg 1882:
Faringe. Sn i Närdinghundra hd, Stockholms län, i n. och v. begränsad af Upsala län. 0,583 qv.-mil, hvaraf land 0,565 eller 13,076 tnld, 31 7/8 mtl, 862 inv., 458,100 kr. fastighetsvärde. Bergländ skogstrakt, i midten kring kyrkan dock jemna åkerfält. Den ansenliga sjön Ginningen är gräns i ö. och upptages af Olandsån, liksom de i v. och n.v. gränserna liggande sjöarne Viken och Stamsjön. Under Rungarn lyda 11 1/2 mtl. Sn är annex till Knutsby och använder dess poststation Gränsta eller ock Länna vid liknämda, i sydvest belägna jernvägsstationen.

Externa länkar

Sök Faringe hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.