Släktforskning: 038198 , Kungs-Husby, SD-kod: 038198

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (8 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Kungs-Husby-V1UpplandC1764-1837 N2017-08-29350
Kungs-Husby-D1UpplandC1764-1838 U2017-08-17966
Kungs-Husby-F2UpplandC1801-1861 N2017-07-14920
Kungs-Husby-V11UpplandC1838-1861 N2017-08-29109
Kungs-Husby-D2UpplandC1839-1861 N2017-08-15319
Kungs-Husby-F4UpplandC1862-1877.04 N2017-08-29257
Kungs-Husby-D3UpplandC1862-1894 N2017-09-05386
Kungs-Husby-F5UpplandC1877.08-1895.01 N2017-09-04281

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster