Släktforskning: 051308 , Kättilstad, SD-kod: 051308

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Kättilstad-V1ÖstergötlandE1718-1920 N2006-07-011916
Kättilstad-D1ÖstergötlandE1718-1920 U2014-11-134561
Kättilstad-F1ÖstergötlandE1718-1920 N2006-07-317602

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Kättilstad i Östergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Ulrika Kisa Vårdnäs Vist Eneby Västra Eneby Tjärstad Hägerstad Oppeby Åtvid

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 020702
Pastorat: 1300-talet eget,
sedan -1961 Kättilstad och Tjärstad,
1962- Tjärstad.
Husförhörslängd: 1719-. Födelsebok: 1695 -.

Rosenberg 1882:
Kettilstad. Sn i Kinda hd, Östergötlands län, n.o. om Åsunden, i s. nående Småland, i n.v. begränsad af sjöarne Ämmern och Åländern, i n. och ö. af flere smärre sjöar, såsom Hårsfjärden, Glypen, Bjän och Tolången. 1,401 qv.-mil, hvaraf land 1,203 eller 27,841 tnld, 40 3/4 mtl, 1,742 inv., 1,119,160 kr. fastighetsvärde. Kuperad skogstrakt med talrika sjöar; den odlade bygden ligger i v. delen vid Åsundens n. vik samt sjöarne Striern och Ämmern. En betydlig egendom är Söderö, hvarjemte många hemman tillhöra Adelsnäs. Räckeskogs ångsåg och flere andra sågar, några qvarnar, ett tegelbruk och ett garfveri äro sns industriella verk. 2 skolhus. Närmaste poststation är Hägerstad i s.v. grannsocknen. I ö. grannsn märkes Åtvidabergs jernvägsstation. Sn bildar med annexet Tjärstad ett konsist. pastorat af 1 kl. i Linköpings stift.

Externa länkar

Sök Kättilstad hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.