Släktforskning: 098002 , Visby Landsförsamling,...

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Visby Landsförsamling-D1I1829-1920 N2000-01-01272
Visby Landsförsamling-F1I1829-1920 N2000-01-01563
Visby Landsförsamling-V2I1829-1920 N2003-10-17100

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Visby Landsförsamling i

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Tofta Eskelhem Västerhejde Stenkumla Visby Visby Sf Visby domkyrkoförs Mästerby Hogrän Träkumla Vall Väte Follingbo Atlingbo Akebäck Björke Väskinde Roma Hejdeby Lummelunda Barlingbo Endre Bro Martebo Halla Ekeby Dalhem Lokrume Fole Källunge Hörsne Hörsne med Bara

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":

Visby landsförsamling 098000
Indelning: 1811 utbruten ur Visby,
1895 överfört södra delen (Visborg) till Visby stadsförsamling,
1936-01-01 uppgått i Visby (domkyrkoförsamling).
Husförhörslängd: 1811-1935. Födelsebok: 1829-1935.
Övrigt: från 1820-talet till 1895 ibland oegentligt räknad som två församlingar: Visby norra landsförsamling (Hästnäs) och Visby södra landsförsamling (Visborg).

Visby norra landsförsamling 098000
Övrigt: ej egentlig församling, se ovan.

Visby södra landsförsamling 098000
Övrigt: oegentligt församlingsnamn, se överst.

Rosenberg 1882:
Visby. Landsförslg i Gotlands län, räknad dels till Endre ting, n. domsagan, dels Stenkumla ting, s. domsagan, belägen n. och s. om staden vid Östersjön. 0,132 qv.-mil eller 3,055 tnld, 5 1/8 mtl, 338 inv., 280,500 kr. fastighetsvärde; Stenkumla häraf 856 tnld, 2 3/8 mtl, 131 inv., 47,100 kr. fastighetsvärde. Marken utgöres dels af en strandremsa, dels af det 80-100 fot högre liggande, jemna inre landet. Näringarne äro jordbruk med mycken trädgårds- och ladugårdsskötsel, kalkbränning, fiske m.m. I den vackra skogbärande n. delen ligga byarne Hästnäs med qvarn och såg; i den s. delen åter Kopparsviks gård med mjöl- och oljeqvarnar samt Visborgs slottsladugård. Sn är annex till stadsförslgn och använder dess kyrka.