Släktforskning: 128651 , Ystads Sankta Maria, SD-kod:...

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (4 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Ystads Sankta Maria-F1SkåneM1749-1767 N2008-08-231406
Ystads Sankta Maria-F2SkåneM1816-1833 N2008-08-251876
Ystads Sankta Maria-D1SkåneM1845-1846 N2008-08-17189
Ystads Sankta Maria-V1SkåneM1864-1892 N2008-09-041218

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Ystads Sankta Maria i Skåne

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Slimminge Örsjö Skivarp Villie Nöbbelöv Västra Nöbbelöv Sjörup Sövde Snårestad Balkåkra Skårby Bjäresjö Sövestad Hedeskoga Bromma Ystads garnisonsförs Ystads Sankt Petri Ystad Ystads stadsförs Röddinge Baldringe Öja Borrie Stora Herrestad Högestad Högsbo Ramsåsa Tryde Benestad Köpinge Stora Köpinge Övraby Tomelilla Tosterup Ullstorp Glemminge Ingelstorp Kverrestad Bollerup Valleberga Hannas Löderup Hörup

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 070505
Namn: -1884 Ystads Sankt Marlae,
sedan Ystads stadsförsamling,
1919-05-01 -Ystad.
Indelning: 1532-03-16 utbrutet Ystads Sankt Petri,
1884-07-25 införlivat Ystads Sankt Petri.
Pastorat: -1676 eget,
1677-1868 Ystads Sankta Maria, Öja och Hedeskoga,
1869-1883 Ystads Sankta Maria, Ystads Sankt Petri och Öja,
1884-1919 Ystads stadsförsamling och Öja,
1919-05-01- eget.

Husförhörslängd: (1687), 1816- Födelsebok: 1677-

Övrigt: födelser vid Ystads lasarett 1904-1946 införda i särskild födelsebok i lasarettets arkiv, 27100 Ystad; 1878-1923 särskild kyrkobok för kronohäktet, i landsarkivet.

Rosenberg 1882:
Ystad i Malmöhus län. Stad på Skånes sydliga kust vid Östersjön, i länets sydöstligaste del, vid ändpunkten för den 7,1 mil långa jernvägen från Eslöf och den 5,9 mil långa banan från Malmö, hvilken vid Svedala korsar Lund - Trelleborgs jernväg. Staden är mycket gammal och omtalas på 1900-talet; den ännu använda Mariakyrkan anses vara ännu äldre, medan stadens andra kyrka, Petrikyrkan, grundlades 1267. Handeln var betydlig under medeltiden, då den hufvudsakligen bedrefs af hanseater, och blomstrade till dess krigsolyckor under 1600-talet och början af det följande århundradet framkallade samhällets utarmande. Hvad som sedermera mycket medverkat till välståndets upphjelpande var det af Napoleon

I i detta århundradets början genomdrifna kontinentalsystemet, som lät Ystad blifva saluplatsen för af engelsmännen konfiskerade dyrbara skeppslaster. 1830 bildades här Skånska privatbanken, sedermera kallad Skånes enskilda bank, hvilken i 45 år här hade sitt hufvudkontor till stort gagn för allmänna rörelsen. Om än Malmö dragit mycken rörelse från Ystad och ej låtit denna stad förblifva allmänna öfverfartsorten till Tyskland, visar Ystads rörelse dock ännu ett framåtgående. Folkmängden uppgår till 7,078 personer. Uppsk.-värdet är 5,711,400 kr., deraf 619,500 kr. för jordbruksfastighet. Hela området är 2,113 tnld. Af allmänna inrättningar äro att nämna jernvägsstationen, postkontor, telegrafstation, två bankkontor, sparbank, tullkammare, gästgifvaregård och hotel, vidare femklassigt allmänt läroverk och andra skolor. Från tryckerier i staden utgifvas ett par nyhetstidningar. Hamnen är mycket god. Handelsflottan räknar 12 fartyg med tillsammans 2,115 tons drägtighet. Utförseln är företrädesvis spanmål och ladugårdsalster samt bränvin. Utom vanliga handtverkerier märkas sockerbruk, ångqvarn, jerngjuteri, tobaksfabrik, cikoriefabrik, skeppsvarf, tändsticksfabrik och andra smärre fabriker. Regelbunden ångbåtsfart eger rum med andra kuststäder till Stockholm och till Göteborg, samt med Köpenhamn, Bornholm, Lübeck och Stettin. Skjuts lemnas till Stora Herrestad 0,6 mil, Skifvarp 1,6 och Snöftarp 1,4 mil.

Staden är oregelbundet och temligen trångt bebygd samt eger ett ovanligt stort antal gamla märkliga byggnader. Särskildt framstå de båda kyrkorna och det med Petrikyrkan sammanhängande, forna klostret, vidare det gamla rådhuset och några nya byggnader. Vackra planteringar finnas dels på v. sidan, dels utefter hela den sandiga stranden i ö., der omkring 600 tnld bära barr- och löfskog.

En afdelning af kronprinsens husarregemente är förlagd i staden. På ö. sidan ligger skild från staden den s.k. östra förstaden. Ystads båda förslgr med annexet Öja bilda ett regalt pastorat af 1 kl. i Lunds stift. Herrestads, Ljunits och Vemmenhögs tg har tingsställe i Ystad.

Externa länkar

Sök Ystads Sankta Maria hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.