Släktforskning: 143509 , Svenneby, SD-kod: 143509

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Svenneby-D1BohuslänO1860-1920 N2001-12-311269
Svenneby-F1BohuslänO1860-1920 N2001-12-312109
Svenneby-V1BohuslänO1860-1920 N2001-12-31405

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Svenneby i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Smögen Kungshamn Fjällbacka Hunnebostrand Malmön Askum Kville, Fjällbacka Kville Tossene Bottna Bro Bärfendal Brastad Svarteborg Håby Foss

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080901
Pastorat: Kville.
Husförhörslängd: 1904- Födelsebok: 1904,
Arkiv: 1904-02-20 förstört vid brand; SCB-avskrifter finns på landsarkivet och i Svenneby (av husförhörslängd 1860-1900).

Rosenberg 1882:
Svenneby i Göteborgs och Bohus län, Qville hd. Sn vid Kattegatt, hvars närmaste vatten bär namnet Soten. 0,256 qv.-mil eller 5,913 tnld, 23 9/16 mtl, 1,182 inv., 476,400 kr. fastighetsvärde. Den kala, klippiga kusten är starkt splittrad genom inträngande vikar, af hvilka äro att nämna Slottsfjorden med Hombergssund i n., Bottnafjorden i s., den senare med lastageplatsen Rådholmen strax utom sns gräns. Jordmånen är bördig, men dalgångarne ej betydliga. Skog finnes ej. Fiske idkas mycket. Hithörande öar äro alla obetydliga. Kyrkobyn ligger i s. nära hafvet. Sn är annex till det nordostligare Qville och använder dess poststation.

Externa länkar

Sök Svenneby hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.