Släktforskning: 148512 , Bäve, SD-kod: 148512

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (10 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Bäve-D2BohuslänO1812-1859 U2014-03-031662
Bäve-V2BohuslänO1812-1920 N2003-08-131056
Bäve-F1BohuslänO1812-1920 U2017-03-274937
Bäve-D1BohuslänO1860-1920 N2003-02-191606
Bäve-D4BohuslänO1920-1928 N2011-11-13188
Bäve-V4BohuslänO1920-1929 N2011-11-1388
Bäve-V1BohuslänO1921-1927 N2001-12-3155
Bäve-F4BohuslänO1921-1927 N2011-12-04229
Bäve-F5BohuslänO1928-1938 N2011-12-05286
Bäve-D5BohuslänO1928-1941 N2011-11-13243

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Bäve i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Foss Skredsvik Högås Torp Myckleby Valbo-Ryr Herrestad Resteröd Uddevalla Gustavbergs barnhus Ljung Forshälla Uddevalla lasarett Uddevalla Torp Bohusläns regemente Grinneröd Lane-Ryr Väne-Ryr

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080606
Indelning: tidigt utbrutet Uddevalla,
1945-01-01 uppgått i Uddevalla,
1974-01-01 åter utbruten ur Uddevalla med avsevärt ändrad omfattning.
Pastorat: -1944 Uddevalla,
1974- eget.
Husförhörslängd: 1813-1944, 1974-.
Födelsebok: 1700-1944, 1974-.
Arkiv: äldre böcker i Uddevalla, 1806-07-29 brand.
Övrigt: Bäve gamla, nu rivna kyrka låg inom Uddevalla församling (även enligt gränsen före 1944).

Rosenberg 1882:
Bäfve. Sn i Lane hd, Göteborgs och Bohus län, bestående af en mindre del på Uddevallas n. sida, och en större på stadens ö. sida ram till Vestergötland, der landsvägen och jernvägen från Venersborg löpa fram. 0,520 qv.-mil, hvaraf land 0,508 eller 11,759 tnld, 21 1/2 mtl, 1,932 inv., 972,700 kr. fastighetsvärde. Bergiga skogstrakter med mossar och småsjöar. Jordbruket på de flesta ställen föga gifvande. Grannskapet till staden har emellertid bidraget att framkalla flere verk, såsom Kollerö jernbruk, Katrinedals pappersbruk, Kasens tegelbruk med spanmålsmagasin; vidare åtskilliga välbyggda ställen. Herregårdar äro Brättås, Samneröd och Kasen. Engebackens jernvägs-, post och telegrafstation ligger 0,9 mil ö. om staden och nära Raknebo gästgifvaregård. Sn, som har 4 skolhus, saknar kyrka och använder moderförsamlingen Uddevallas.

Externa länkar

Sök Bäve hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.