Släktforskning: 156008 , Ödskölt, SD-kod: 156008

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (6 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Ödskölt-F1DalslandP1734-1860 U2009-10-223051
Ödskölt-V1DalslandP1734-1860 N2006-10-15804
Ödskölt-D1DalslandP1734-1860 N2004-09-162133
Ödskölt-F2DalslandP1861-1920 N2007-10-011899
Ödskölt-D2DalslandP1861-1920 N2006-09-161233
Ödskölt-V2DalslandP1861-1920 N2006-09-16452

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Ödskölt i Dalsland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Lerdal Rölanda Dals-Ed Håbol Råggärd Järbo Bäcke Ärtemark Steneby Dalskog Gunnarsnäs Tisselskog Skållerud

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 09 1001
Namn: formen Ödsköld har förekommit, 1927 på SCB ändrad till Ödskölt, som anses vara den ursprungliga.
Pastorat: Steneby.
Husförhörslängd: (1749), 1775-. Födelsebok: 1688.

Rosenberg 1882:
Ödsköld. Sn i Vedbo hd, Elfsborgs län, kring Dalslands jernväg, som från Bäckefors station, hvilken ligger strax utom sns gräns, löper öfver de ödsliga Ödskölds moar, som upptaga stora delar af mellersta och södra socknen. 0,858 qv.-mil, hvaraf land 0,791 eller 18,318 tnld, 14 5/8 mtl, 1,309 invånare, 574,900 kr. fastighetsvärde. De flesta gårdarne ligga i n. vid sjön Iväg, deremellan och jernvägen åter Alltorps tingsställe och gästgifvaregård samt kyrkobyn med qvarn. Marken är till stor del bergig och skogbevuxen. Några hemman egas af Baldersnäs bolag. Sn är annex till Steneby. Postadressen är dels Bäckefors dels Steneby.

Externa länkar

Sök Ödskölt hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.