Släktforskning: 158006 , Frändefors, SD-kod: 158006

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (1 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Frändefors-D1DalslandP1751-1781 N2007-06-171872

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Frändefors i Dalsland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Torp Färgelanda Ödeborg Lane-Ryr Sundals-Ryr Vassända Ryr Vassända-Naglum Naglum Vänersborg Ör Brålanda Vargöns kbfd Erikstad Gestad Bolstad Grinstad

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 091105
Pastorat: -1961 Frändefors, Brålanda och Sundals-Ryr,
1962- eget.
Husförhörslängd: Fränninge 1778-. Födelsebok: 1751-.
Övrigt: födelser vid Frändeförs förlossningshem 1934-1938 införda i församlingens födelsebok.

Rosenberg 1882:
Frändefors. (Frendefors.) Sn i Sundals hd, Elfsborgs län, omfattande sydöstligaste Dalsland, närmast Venersborg. I s. angränsa Vestergötland och Bohus län, i ö. Venern. Bergslagernas jernväg genomgår sn och har här hållplatsen Bjurhem samt stationen Frändefors, derjemte post- och telegrafstation, 9,1 mil n.n.o. om Göteborg och 35,6 mil s.v. om Falun. Öxnereds station, der Uddevalla-Venersborg-Herrljunga-banan korsas af Bergslagsbanan, ligger strax utom s. gränsen. 1,884 qv-.mil, hvaraf land 1,665 eller 38,523 tnld, 53 mtl, 5,878 inv., 2,574,200 kr. fastighetsvärde. Bergig trakt med skog, nordöstra delen tillhör dock Sundals slättbygd, och den i betydlig mån uttorkade sjön Hästefjorden i midten af sn omgifves nu af bördiga sträckor. Dess aflopp Frändeforsån uppgår norrut i Dalbergsån. Större gårdar äro de vid nämda insjö belägna Hästefjord, Sundsholm och Grundsvik, vidare Forsane o. a. Genom sn går landsvägen Venersborg-Åmål och vid denna ligga, nära 1 1/2 mil från Venersborg, kyrkan och jernvägsstationen F., något sydligare gästgifvaregården Dykälla. Sn bildar med annexen Brålanda och Ryr ett konsist. pastorat af 1 kl. i Karlstads stift. Vid Venerns kust nära Venersborg märkes Bastungens fyr.

Externa länkar

Sök Frändefors hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.