Släktforskning: 168406 , Norra Fågelås, SD-kod: 168406

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (2 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Norra Fågelås-V1VästergötlandR1688-1747 N2014-04-30811
Norra Fågelås-F1VästergötlandR1748-1810 N2007-01-023472

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Norra Fågelås i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Ljunghem Edåsa Varola Daretorp Fröjered Fridene Värsås Korsberga Skarstad Kyrkefalla Kyrkefalla Brandstorp Mofalla Fågelås Södra Fågelås Hjo stadsförs Hjo landsförs Hjo Grevbäck

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 030802
Namn: -1902 Fågelås,
1902-03-14- Norra Fågelås.
Indelning: 1902-03-14 utbrutet Södra Fågelås.
Pastorat: förr eget,
omkring 1400-1550 Fågelås och Hjo,
omkring 1550-1568 möjligen eget,
omkring 1568-1626 Fågelås, Hjo stadsförsamling och HJO landsförsamling,
1626-1629 Fågelås, Hjo stadsförsamling, Hjo landsförsamling och Brandstorp,
1629-1873 Fågelås, Hjo stadsförsamling och Hjo landsförsamling,
1873-05-01-1902 eget,
1902-03-14-1961 Norra Fågelås och Södra Fågelås,
1962-1988 Norra Fågelås, Södra Fågelås och Brandstorp,
1989- Hjo.
Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1688-.

Rosenberg 1882:
Fogelås i Skaraborgs län. Sn i Kåkinds hd, närmast s. om Hjo, utmed v. stranden af Vettern och hufvudsakligen fyld af bergstrakten Hökensås. De flesta byarne ligga vid landsvägen Hjo-Jönköping, hvilken löper ganska nära kusten. 1,03 qv.-mil eller 23,837 tnld, 76 3/8 mtl, 3,345 inv., 2,152,400 kr. fastighetsvärde. I civilt hänseende bildar sn 2 kommuner Norra F. och Södra F., den senare med kapell; tillsammans utgöra de ett regalt pastorat af 1 kl. i Skara stift. Jemte jordbruk idkas skogsbruk och fiske samt bränvinsbränning. Större gårdar äro Almnäs, Hjellö, Moanäs o. a. Poststation är S. Fogelås, gästgifvaregård Torp. Sns n. del nyttjar Hjo post- (och jernvägs-) station.

Externa länkar

Sök Norra Fågelås hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.