Släktforskning: 218408 , Delsbo, SD-kod: 218408

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (1 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Delsbo-V1HälsinglandX1734-1828 N2001-12-311742

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Delsbo i Hälsingland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Bjuråker Norrbo

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 011602
Pastorat: eget.
Husförhörslängd: (1673), 1766- (luckor 1772-1774, 1785-1786 och 18581866).
Födelsebok: 1682-.
Arkiv: brandskadat.

Rosenberg 1882:
Delsbo. Sn i Delsbo tg, Gefleborgs län, belägen i mellersta Helsingland, v. och s. om sjön Södra Dellen, dit sns vattendrag flyta. Gryttsjön i v., gräns mot Jerfsö och Ljusdal, utfaller dock i Ljusne elf, som genomströmmar de vestra gransocknarne. 3,981 qv.-mil, hvaraf land 3,735 eller 86,446 tnld, 122 47/48 mtl, 4,592 inv., 2,494,200 kr. fastighetsvärde. Kyrkobyn ligger vid en åt v. inträngande vik och omgifves af ett odladt, tätt befolkadt slättland; öfriga, ej minst s. delarne äro skogiga, högt liggande, mest obebodda bergstrakter med småsjöar, kärr och andra vattendrag. Dessa trakter ha nästan blott fäbodar. Delsbo by, en af de betydligaste i landskapet, har post- och telegrafstation, gästgifvaregården Ede, läkarestation, apotek o. s. v. och är en ansenlig handelsplats med liflig ångbåtsförbindelse på S. Dellen, i synnerhet med Näsviken, ändpunkt för Hudiksvalls jernväg. N. stambanan i v. grannsocknarne har der stationerna Jerfsö och Ljusdal. Delsbo har stora utfartsvägar åt nästan alla håll. Näringarne äro jordbruk, vidare ladugårdsskötsel, linberedning och väfnad, skogsbruk. Befolkningen, oftast välmående, visar liksom dalkarlarne i lynne, språk och ännu icke allmänt bortlagd nationaldrägt, ovanligt tydliga urgamla svenska drag, stundom en viss vildhet. Sn, som har 13 skolhus, bildar ett konsist. pastorat i Upsala stift af 1 kl. och har egen länsman.

Externa länkar

Sök Delsbo hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.