Släktforskning: 038208 , Gräsö, SD-kod: 038208

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (1 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Gräsö-V1UpplandB1898-1932 U2008-07-29309

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Gräsö i Uppland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Valö Forsmark Börstil Östhammar Harg Öregrund

Övrigt om församlingen

Externa länkar

Sök Gräsö hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.

By- och gårdsnamn i Roslagen och vad de betyder

Gräsöarkivet - Sökbara register, bl.a födda, vigda och döda samt båtsmän. Det finns även ett sökbart index för Kammarkollegiets arkiv samt kartor.

Gräsö, byar, gårdar och torpställen (villages, farms and cottages). Sammanställt av Mats och Ingegerd Elfström, Linköping.