Släktforskning: 056302 , Ringarum, SD-kod: 056302

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (6 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Ringarum-F1ÖstergötlandE1706-1795 N2006-08-026971
Ringarum-D1ÖstergötlandE1754-1841 N2006-08-037016
Ringarum-V1ÖstergötlandE1754-1920 N2006-08-074863
Ringarum-F2ÖstergötlandE1796-1862 U2014-02-127636
Ringarum-D2ÖstergötlandE1842-1920 N2006-08-036938
Ringarum-F3ÖstergötlandE1863-1920 U2011-11-137547

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Ringarum i Östergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Östra Ryd Yxnerum Drothem Söderköping Skönberga Mogata Gusum Å Östra Ny Skällvik Börrum Valdemarsvik Sankt Anna

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":

Ringarum 056302
Pastoratskod: 020906
Län: 1914-01-01 införlivat Grännäs från Tryserums församling Kalmar län (området nu i Valdernarsvik), enligt SCB 1920 hörde då en del av Älgerum i Kalmar län till Ringarums församling (Älgerum i övrigt till Tryserum), Ringarum annars Östergötlands län.
Indelning: 1919-05-01 utbrutet Valdernarsvik,
1930-01-01 indelad i två kbfd: Ringarums kbfd och Gusums kbfd,
1984-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Pastorat: eget.
Husförhörslängd: 1774-. Födelsebok: 1671-.

Gusums kbfd 056303
Indelning: 1930-01-01 bildat inom Ringarums församling, 1984-12-31 upplöst.
Pastorat: Ringarum.
Övrigt: har tidigare betraktats som bruksförsamling, -1929 kallat kyrkolag; särskild födelsebok för Gusums bruk 1722-1864 mm ingår i Ringarums kyrkoarkiv på landsarkivet.

Ringarums kbfd 056300
Indelning: 1930-01-01 bildat inom Ringarums församling,
1984-12-31 upplöst.
Pastorat: Ringarum.

Rosenberg 1882:
Ringarum. Sn i Hammarkinds hd, Östergötlands län, längst i s.o., vid den inom sn belägna köpingen Valdemarsvik, trängande fram till en vik af Östersjön. Den betydliga sjön Yxningen skiljer i s. från Kalmar län, medan den stora sn i n. når Drothems sn som gränsar till Slätbaken och Söderköping, Ringarums närmaste stad. 2,827 qv.-mil, hvaraf land 2,549 eller 59,000 tnld. 64 mtl, 5,558 inv., 3,841,922 kr. fastighetsvärde; 1 mtl Strand föres till Ringarum i jordeboken, men för öfrigt till Gryts sn, och 1/2 mtl Stensum till Ringarum i jordeboken, men till Yxnerum i kyrkligt hänseende. Marken är bergig och höjer sig mångenstädes till 350 fots höjd ö.h. samt splittras af vikar från Yxningen och af talrika andra sjöar, såsom Tjen, Vispolen, Strålången och andra, hvilka nästan alla afrinna norrut genom Gusumsån eller Tvärån till Slätbaken. Mycken skog förekommer. Största öppna bygden omgifver kyrkobyn vid Strålången. Jern och koppar ha förr brutits ur många grufvor i n.ö. delen. Två större gods äro Fillingerum och Gusum, det senare betydligt messings- och jernbruk; åtskilliga hemman tillhöra Borkhults bruk och Engelholms fideikommiss. Valdemarsviks köping har lastageplats, postexpedition, bankkontor och hyser 515 af sns invånare; Gusum har poststation, gästgifvaregården Åby och brukskyrka; vid Ringarum är poststation: längst i s.v. ligger gästgifvaregården Häggebo. Sn, som eger 8 skolhus, utgör ett konsist. pastorat af 2 kl. i Linköpings stift.

Externa länkar

Sök Ringarum hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.